Velký příběh české monarchie. Na Konopiště se vrátil poslední český král

Zámek Konopiště otevřel výstavu věnovanou poslednímu rakouskému císaři a českému králi. Karel I. nastoupil na trůn v roce 1916 a vládl pouhé dva roky. Lidmi oblíbený panovník zažil jako poručík dragounského pluku první světovou válku na vlastní kůži a jeho panování bylo poznamenáno neustálou snahou o zastavení zuřícího konfliktu. V roce 2004 ho papež Jan Pavel II. pro mírové snahy blahořečil.

František Josef I., Karel I. a jeho žena Zita
Zdroj: ČTK

„V letošním osmičkovém roce si připomínáme řadu výročí, které se dotýkají naší národní minulosti, zejména ve dvacátém století. A je pravdou, že tam, kde začal onen velký příběh republiky, který si budeme připomínat hlavně v říjnu, sto let existence samostatného Československa, tak v ten okamžik skončil velký příběh české monarchie, který trval takřka deset století,“ upozorňuje kurátor expozice Jindřich Forejt.

„Jedno století vůči těm deseti staletím je určitý poměr, který bychom si měli připomenout. A tím posledním člověkem, který představoval českou monarchii, byl právě Karel I., který je ústředním tématem naší výstavy na Konopišti,“ pokračuje kurátor.

Video Studio 6
video

Jindřich Forejt: Připomínáme velký příběh monarchie

Jindřich Forejt: Připomínáme velký příběh monarchie

Zámek Konopiště představuje posledního českého krále

Na zámek nedaleko Benešova jezdil Karel I. za svým strýcem arcivévodou Ferdinandem d'Este. Jeho politický i osobní život tu nyní připomínají fotografie, portréty, rodokmeny nebo titulní stránky novin. Výstava se věnuje také jeho rozmanitým vazbám na české země.

Císař Karel I. zůstal podle Jindřicha Forejta ve stínu svých předchůdců, hlavně svého prastrýce Františka Josefa I., který strávil na trůnu 68 let. „Z tohoto stínu se těžko vystupuje. On na to měl dva roky. Na trůn nastoupil v době velice obtížné během první světové války a jeho hlavní činnost byla zaměřena na uzavření míru,“ připomíná kurátor.

Mírová jednání však byla stejně neúspěšná jako jeho úsilí o národnostní smír v rakouské monarchii. Po rozpadu Rakousko-Uherska odešel do exilu. Zemřel roku 1922 ve vyhnanství na ostrově Madeira, kde je i pohřben. V roce 2004 byl pro svůj příkladný křesťanský život a pro své mírové snahy blahořečen papežem Janem Pavlem II.

Výstava „Karel I. Známý a neznámý poslední český král“ potrvá na zámku Konopiště až do konce září.