„Zušky“ jsou open. Chystají celorepublikový happening

Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat, domnívá se mezzosopranistka Magdalena Kožená. Iniciovala proto vznik nadačního fondu, který má tzv. zušky podpořit. Fond na 30. května připravuje celostátní happening ZUŠ Open, jehož se účastní přes 350 škol po celé republice. Přidala se i řada umělců, pozvánku pro diváky Událostí v kultuře připojil výtvarník a designér Maxim Velčovský a členka rady nadačního fondu Dana Syrová.

Video Události v kultuře
video

Rozhovor s Danou Syrovou a Maximem Velčovským

Maxime, vy jste základním uměleckým vzděláním prošel. Co vám jako dítěti dalo? 

Maxim Velčovský: „Zušky“ – tenkrát se jim říkalo „lidušky“ – byly zásadním setkáním s totální svobodou. Bylo možné rozvíjet svoji fantazii a učit se vnímat svět skrze výtvarné umění, takže pro mě „zuška“ znamenala setkání s kolektivem, jehož členové se zdravě konfrontovali mezi sebou, zkoušení si výtvarných technik a objevení doslova nového vesmíru.

Co je smyslem akce?

Dana Syrová: Cílem ZUŠ Open je zviditelnit systém základního uměleckého vzdělávání. Možná si málokdo uvědomuje, že základních uměleckých škol je u nás téměř pět set. Tvoří hustou síť po celé republice, světový unikát, pokud jde o dostupnost, a studuje v nich dobrovolně téměř čtvrt milionu žáků. Je to tedy úžasná síla, která vede děti k systematické přípravě, k umění.

Magdalena Kožená s dětským sborem
Zdroj: ZUŠ Open
Autor: C.E.M.A. Jiří Sláma

Říkala jste, že cílem je zviditelnit. To znamená, že se „zuškám“ něčeho nedostává?

Dana Syrová: Nadační fond vznikl z popudu mezzosopranistky Magdaleny Kožené, která je patronkou. S láskou vzpomínala na své začátky právě na „lidušce“ a ráda by tomuto systému pomohla, poukázala na to, co mu chybí. Nejen finance, ale i místo a respekt ve společnosti – a právě tam směřuje ZUŠ open.

Do happeningu se zapojilo 355 škol po celé České republice. Magdalena Kožená požádala další osobnosti z dalších uměleckých oborů, aby nás podpořily. Vedle Maxima Velčovského bych ráda zmínila podporu Alice Nellis za literárně-dramatický obor, či Otta a Jiřího Bubeníčků za taneční obor.

Jaký je program happeningu?

Dana Syrová: Nabídne velmi pestrou paletu akcí. Zmínila bych mimořádné akce ve veřejném prostoru: na náměstích, v parcích, ale i v nemocnicích nebo domovech seniorů. Za Prahu uvedu například náměstí Republiky, kde proběhne ve spolupráci s festivalem Pražské jaro program více než jedenácti základních uměleckých škol, či symbolické zakončení v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad. V Brně bude obrovská akce na Moravském náměstí, kam také zavítá Magdalena Kožená osobně. Přijede také do Zlína na festival Zuška? Zuška!.

Maxime, jak by podle vás vzdělávání v uměleckých školách mělo vypadat? 

Maxim Velčovský: Vše je o nasazení konkrétních pedagogů. Já měl štěstí, že můj učitel byl kreativní člověk. Není špatné rozvíjet dětskou fantazii a kreativitu, protože skrze umění můžeme vnímat svět, a nová generace dětí potřebuje být kreativní oproti technokratické společnosti, do které se rodí.