Sébastien Preschoux / Miami Vice, 2012

Umění plus matematika rovná se Ars combinatoria

Jde umění a počty dohromady? Mnozí umělci by odpověděli, že ne, olomoucká Galerie Caesar na aktuální výstavě ale s uměním doslova počítá. Instalace nazvaná Ars combinatoria propojuje svět matematiky a výtvarného umění.

 

"Výstava dokumentuje možnost netriviálních přesahů vědy a umění, které mnohdy bývají velmi překvapivé,“ upozornil autor a kurátor Jan Andres, který je současně vedoucím katedry matematické analýzy a aplikací matematiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. S její podporou se výstava koná.

„Na jedné straně může být vědecká ilustrace sama o sobě artefaktem ve výtvarném umění, na straně druhé umělci mnohdy vytvoří spontánně díla, která mohou mít vědeckou, v tomto případě matematickou interpretaci," domnívá se.

Propojení obou světů dokládají díla čtyř autorů ze čtyř zemí, kteří se při tvorbě nechali inspirovat kombinatorikou či geometrií.

Mark Dagley se hlásí k americkým abstraktním umělcům.

Slovenský animátor a výtvarník Robert Urbásek tvoří 3D objekty.

3D objekty jsou i zájmem Francouze Sébastiena Preschouxe. Připojuje k nim instalace z barevných vláken. 

Českou scénu zastupuje olomoucký malíř, kurátor, výtvarný teoretik a bibliograf Ladislav Daněk. 

Počítat s výstavou Ars combinatoria mohou návštěvníci Galerie Caesar do 27. listopadu.