Za plotem dobře, doma nejlíp. Tradice jsou v designu in

Zprávou o návratu ke kořenům v současném výtvarném jazyce je nejnovější výstava v Moravském zemském muzeu. Instalace Budoucnost tradice ukazuje, že inspirace tradiční kulturou je ve výtvarných oborech „v módě“. Důkazem jsou kolekce oděvů a šperků vytvořené studenty Univerzity Tomáše Bati.
Video "Folklór 2.0" - moravští designéři se inspirují lidovou kulturou
video

„Folklór 2.0“ - moravští designéři se inspirují lidovou kulturou

K původní lidové tvorbě se pomocí moderního přístupu vrací šest mladých designérů - třeba ve špercích, vyrobených z drátů od počítačové myši a inspirované folklorem; nebo v šatových „projekcích“.

„Už desetiletí jsme toho svědky u severských nebo polských designérů a v posledních letech sleduje toto téma i český design. Je to logické - po všech letech, kdy jsme se koukali za plot, se najednou inspirace tradiční kulturou stává in,“ vysvětluje si tento trend Hana Dvořáková, vedoucí Etnografického ústavu Moravského zemského muzea.

Mladí tvůrci ze zlínské univerzity se vrací k věcem, na nichž vyrostli. Například Jan Černý se k ušití pracovního oděvu inspiroval oblečením, ve kterém chodí s dědečkem do vinohradu. Kristýna Petříčková začala kroje rekonstruovat podle rodinné fotografie. Lenka Chrobková čerpala inspiraci z Jízdy králů ve Vlčnově a Lenka Sládečková převedla motivy z fajánsové keramiky na oděvy.

Budoucnost tradice potrvá v Paláci šlechtičen až do konce letošního roku.