Ústav šlechtičen v obnovené kráse

Praha – Po mnohaleté rekonstrukci byl 8. ledna na Pražském hradě otevřen palác známý jako Ústav šlechtičen, který se nachází v Jiřské ulici. Zpřístupněny budou i jeho nejvýznamnější části Rožmberský palác a kaple Nejsvětější Trojice a Neposkvrněného početí Panny Marie, která byla před zahájením oprav zcela skryta pod přestavbami z 20. století.

Rekonstrukce vrací rozsáhlý objekt do původního stavu, v některých případech až před rok 1800. Zmíněná kaple, jejíž přízemí před opravou částečně zabírala trafostanice a v prvním patře byla tělocvična, byla obnovena do stavu, jaký měla při svém vysvěcení v roce 1755.

Oprava Ústavu šlechtičen trvala téměř 15 let a stála 385 milionů korun, což z ní činí největší investiční akci v areálu Hradu od roku 1989. Na místě, kde dnes stojí Ústav šlechtičen, začaly vyrůstat jednotlivé domy ve 13. a 14. století. Část pozemku v roce 1513 získali Rožmberkové a v letech 1545 až 1574 na něm ve dvou etapách postavili svůj palác.

Roku 1600 palác získal výměnou císař Rudolf II. a spojil jej s Královským palácem. Ve 20. letech 18. století byl palác zvýšen o druhé patro. Od roku 1753 jej pak tři roky na Ústav šlechtičen přestavoval Anselmo Lurago podle projektu Nicola Pacassiho.

Ústav byl určen k výchově 30 šlechtických dcer starších 24 let – s výjimkou sirotků, kteří mohli pobývat v ústavu již od 18 let. V čele stála neprovdaná arcivévodkyně habsbursko-lotrinského rodu. První abatyší byla dcera Marie Terezie – arcivévodkyně Marie Anna.

Kromě příbytků šlechtičen další prostory areálu zaujímaly apartmá abatyše, společenské místnosti, kapitulní pokoj, chór, kaple Neposkvrněného početí Panny Marie a hospodářské zázemí.

Paccassiho přestavba se dotkla vnitřní dispozice i všech fasád. Až na drobnější změny se v tomto stavu areál zachoval dodnes. Ústav šlechtičen byl rozpuštěn 1. května 1919 a budova byla pronajata ministerstvu vnitra, pro které bylo během 20. století provedeno několik adaptací – na nádvoří například vznikly garáže a benzínová pumpa. Vnitro objekt uvolnilo v roce 1990, dnes slouží Kanceláři prezidenta republiky a Správě Pražského hradu.

Na Pražském hradě prošlo rekonstrukcí od roku 1989 mnoho objektů - nedávno třeba Jízdárna, kde se konají především výstavy. Aktuálně se také opravuje Richterova vila s přilehlou vinicí. V klasicistní vile by měla být restaurace a expozice vinařství.