Víkend s Františkem Vláčilem

Praha - Speciální projekce filmů Františka Vláčila je připravena na sobotu 12. a neděli 13. dubna v kině Aero. Na programu je promítání Vláčilových filmů Holubice, Ďáblova past, Údolí včel a Marketa Lazarová. Právě dvěma posledním jmenovaným je věnována výstava František Vláčil: Zápasy, kterou je možné až do 31. května zhlédnout na Pražském hradě. Organizátoři projekcemi vyšli vstříc požadavku návštěvníkům výstavy, kteří projevili zájem o průřez filmovou tvorbou Františka Vláčila.

Adelheid (1969) - Film se odehrává po konci druhé světové války v pohraničí, na severní Moravě. V čase oné neklidné hranice, kdy tu ještě žije neodsunuté německé obyvatelstvo, kdy mezi ním vedle zdeptaných a usmýkaných válkou a porážkou jsou i nepoučitelní, snažící se mstít a zabíjet. Je to příběh Viktora a Heidemannovy dcery Adelheid, sloužící mu na zámečku, jenž za války patřil jejímu otci.
 
Ďáblova past (1961) - Baladický příběh se odehrává v oblasti Moravského krasu v první polovině osmnáctého století. O krásné krajině kolovaly podivné zvěsti, ve kterých se objevoval ďábel. Mlynářská rodina Spálených odedávna zkoumala tajemství přírody, které vždy dokázala využít ku prospěchu svému i vesnického lidu. To se však nezamlouvalo regentovi a biskupovi, a tak spojili síly, aby nepohodlného mlynáře zničili. 
 
Holubice (1974) - Lyrický obraz lidské touhy po přátelství a vzájemném porozumění.
 
Marketa Lazarová (1967) - Proslulá historická balada Františka Vláčila dodnes fascinuje zemitostí, s jakou je postižen život ve středověku. Titulní hrdinkou je ctná dívka předurčená klášteru, přinucená stát se milenkou násilnického mladíka Mikoláše. Marketa se nakonec zřekne pro velkou lásku k Mikolášovi lásky k Bohu, kterému byla zaslíbena. Brutální boje i bizarní postavičky ploužící se zdivočelou zemí jsou vystiženy s mimořádnou výmluvností i obrazovou podmanivostí.
 
Údolí včel (1967) - Příběh filmu režiséra Františka Vláčila a libretisty Vladimíra Körnera se odehrává v druhé polovině 13.století. Český zemanský synek Ondřej z Vlkova přišel do řádu ještě jako dítě, ne však dobrovolně. Byl totiž obětován na usmíření otcova násilného činu, spáchaného na něm samotném, a tudíž dvojnásobnou obětí. Až po deseti letech odříkání poznává, že existuje ještě jiný svět, ještě jiný život uzavřený zdmi řádového hradu. Podlehne volání domova, rodného Údolí včel, a pokusí se o návrat. Zdá se, že bude mít více štěstí než bratr Rotgier, jehož pokus o únik skončil krutou smrtí, ale moc řádu je silnější.