Na Škvoreckého cenu je nominováno pět nepřekvapivých knih

Praha – O polovinu méně než v předchozích dvou ročnících je spisovatelů, kteří byli letos nominováni na Cenu Josefa Škvoreckého. Nejde o jména nijak překvapivá, jde o knihy, o nichž se letos mluví a některé z nich už jiné ocenění dostaly. Například za knihu Smrt, nebudeš se báti aneb Příběh Petra Lébla si její autorka Radka Denemarková odnesla Magnesii literu. Nominováni na ni byli i další finalisté Škvoreckého ceny – Martin Ryšavý a Tomáš Zmeškal.

O pětici finalistů rozhodla anonymním hlasováním sedmnáctičlenná porota, v níž zasedají zástupci pořádajících organizací, knihkupců i spisovatelé, včetně vítězů předchozích ročníků – Jana Nováka a Petry Hůlové. Vítěze pořadatelé, kterými jsou Společnost Josefa Škvoreckého a Soukromé gymnázium Josefa Škvoreckého, vyhlásí 3. listopadu. S prvním místem je spojena finanční prémie ve výši 250 tisíc korun.


Radka Denemarkova: Smrt, nebudeš se báti aneb Příběh Petra Lébla (Host)

Bývalý umělecký šéf Divadla Na zábradlí zanechal po své smrti svým kolegům dopisy s různými úkoly. Jeden z nich byl určen také pro spisovatelku Radku Denemarkovou. Lébl, který měl údajně rád velkou monografii Denemarkové o Evaldu Schormovi, chtěl, aby napsala také knihu o něm. Spisovatelka, která s Léblem spolupracovala jako dramaturgyně, měla použít nahrávky, jež s režisérem pořídila za jeho života. Více

Martin Ryšavý: Cesty na Sibiř (Revolver Revue)

Hrdinou Cest na Sibiř je mladík toužící stát se „mužem s vlastnostmi“, rezignuje proto na vědeckou kariéru i rodinný život a vydává se na dalekou pouť, v jejíž zdánlivě chaotické trajektorii pozvolna rozpoznává logiku hlubšího řádu. Martin Ryšavý představuje tápavě křivolakou životní cestu svého hrdiny věcným, na první pohled neefektně „tradičním“ stylem, který je ve skutečnosti důmyslnou fabulační kompozicí spjatou účelně uměřeným jazykem.

Tomáš Zmeškal: Milostný dopis klínovým písmem (Torst)

Zmeškalův debut vypráví o rodině politického vězně z 50. let. Jde o knihu historickou i milostnou, která zabrousí na morální témata, mýty a dokonce i sci-fi. Není vyprávěna chronologicky, její autor ji označuje spíše za koláž či mozaiku. „Zajímala mě nejen historie rodiny, ale i jakým způsobem je vyprávěná a jak to vyprávění vnímáme. Nezajímalo mě psát román ve velké tradici 19. století, ale zajímalo mě, jak věci cítíme dnes. Když jsou konvence předminulého století už za námi, nemusíme se do nich nutit,“ uvedl ke své knize Tomáš Zmeškal. Více

Petra Soukupová: Zmizet (Host)

Ve všech třech povídkách se hrdinové snaží vyrovnat s určitým rodinným traumatem, které je vzdaluje od jejich blízkých, nutí je hledat identitu a místo v rodině. Nejde však o dramatické filmové zvraty, které by životy hrdinů převracely naruby, to podstatné se odehrává v nitru postav. Do tohoto velmi intimního prostoru však dokáže autorka čtenáře vtáhnout natolik, že je schopen sdílet i ta nejsubtilnější vnitřní hnutí a nazírat je jako skutečná existenciální dramata. Více

Jáchym Topol: Chladnou zemí (Torst)

Pátrání po stopách dějin se stejně jako u Topolových předchozích próz i v této novele proplétá se surreálně-karnevalovým dějem. Lakonicky vyprávěný příběh je archeologií hrůzy, vrstvu za vrstvou odkrývá území novější evropské minulosti. Ve chvíli, kdy umírají poslední příslušníci generace, která to vše ještě zažila, Topol ukazuje, jak jejich potomci bojují o uchování příběhů násilí, jež chápou jako poslední kotvu autenticity – a troskotají v soukolí komerce, muzealizace a politiky. Topolovi se obdivuhodným způsobem daří nebýt ani jednoznačný, ani neházet všechny hodnoty na postmoderní smetiště dějin.

Radka Denemarková: Smrt nebudeš se báti
Radka Denemarková: Smrt nebudeš se báti
Více fotek
  • Radka Denemarková: Smrt nebudeš se báti zdroj: Nakladatelství Host http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/807/80607.jpg
  • Martin Ryšavý: Cesty na Sibiř zdroj: www.magnesia-litera.cz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/807/80603.jpg
  • Román Tomáše Zmeškala autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/6/584/58331.jpg
  • Petra Soukupová: Zmizet zdroj: Nakladatelství Host http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/12/1127/112632.jpg
  • Jáchym Topol: Chladnou zemí zdroj: Torst http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/12/1127/112635.jpg