Výjimečný projekt Schola naturalis získal výjimečné dotace

Veltrusy - Rozhodnutí o dotaci pro projekt Schola naturalis, díky němuž bude do konce roku 2013 revitalizována významná část zámeckého areálu ve Veltrusích na Mělnicku, dnes podepsal ministr kultury Václav Riedlbauch. Projekt, jehož cílem je vytvořit vzorový model kulturní krajiny s lesy, poli, loukami, architekturou a vodními toky a vybudování výukového centra zaměřeného na soužití člověka s krajinou, tak získal téměř 232 milionů korun.

Dotaci zámek obdržel z integrovaného operačního programu spravovaného ministerstvem kultury. Jde o jeden z osmi tematických operačních programů, jejichž prostřednictvím je možné čerpat prostředky z fondů EU. Smyslem programu není jen oprava památek, ale především jejich navrácení do života společnosti. Podle ministra by samotný stát takto nákladnou revitalizaci zřejmě sám „neutáhl“ a je tedy výborné, že na ni lze použít evropské peníze.

Riedlbauch v této souvislosti podotkl, že zájemců o dotace je velká spousta a je to výjimečná příležitost, jak dát najednou větší podporu nějakému projektu. „Nejde jenom o to opravit fasádu nebo vyměnit střechu, ale dát tomu novou funkci,“ zdůraznil. Ministr při dnešní návštěvě veltruského zámku také zasadil vzácnou růži s názvem Marie Henriette Gräfin Chotek. Vzácná růže byla přivezena ze Slovenska a je zatím jediná v Česku. Květina má podle Riedlbaucha připomínat rodovou tradici šlechty, která zámek vybudovala. „Je symbolem toho, že se tady má něco obnovit a vybudovat.“

Video Reportáž Lucie Komňacké
video

Reportáž Lucie Komňacké

Při obnově bude využita řada inovativních prvků - biologický odpad z parku bude likvidován v nově zbudované kompostárně, vytápění rekonstruovaných budov bude z velké části zajištěné z obnovitelných zdrojů energie. Obnovena bude rovněž historická daňčí obora, stáj pro ovce a ovocný sad, které budou sloužit také výuce. Z evropských peněz budou opraveny i cesty či revitalizován Mlýnský potok, který celý park napájí vodou.

V rámci projektu Schola naturalis vznikne i Centrum kulturně - ekologického vzdělávání s výukovými moduly pro základní a střední školy. Obnovené prostory budou využívat studenti středních a vysokých škol a budou se tam pořádat i specializované kurzy dalších organizací. Doplňkově budou v areálu organizovány také kulturní, společenské a sportovní akce.

Zámecký park ve Veltrusích

patří k nejvýznamnějším historickým parkům v Čechách, areál zámku o rozloze 290 hektarů je největším památkovým areálem vlastněným státem. Jde o vzácně dochovaný okrasný statek, proslulý svou kompozicí s řadou vzácných dřevin. Od konce 19. století však chátral a v posledních letech jej poškodily zejména katastrofální záplavy v roce 2002. Opravy zámku začaly záhy po povodni a podle kastelána Pavla Eclera si už vyžádaly stovky milionů korun. Přesto nebyla památka dodnes zcela opravena.

Státní zámek Veltrusy právě prochází rozsáhlou rekonstrukcí po poničení povodněmi v roce 2002.
Státní zámek Veltrusy právě prochází rozsáhlou rekonstrukcí po poničení povodněmi v roce 2002.
Více fotek
  • Státní zámek Veltrusy právě prochází rozsáhlou rekonstrukcí po poničení povodněmi v roce 2002. autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/1/59/5898.jpg
  • Studie využití veltruského zámku autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/6/551/55085.jpg