ČT připomene Zapomenuté transporty

Praha – Česká televize do podzimního programu zařadila oceňovanou dokumentární tetralogii Zapomenuté transporty. Cyklus historika a politologa Lukáše Přibyla zaznamenává svědectví válečných útrap českých Židů, kteří byli badateli o holocaustu většinou opomíjeni. Mapuje cesty menších transportů do méně známých táborů, o jejichž existenci na rozdíl od Osvětimi ví dnes málokdo. První dokument uvede ČT2 dnes ve 20:00.

Unikátní a ojedinělý dokumentární cyklus Zapomenuté transporty vznikl během deseti let práce ze 400 hodin filmového záznamu, pořízeného ve dvaceti zemích světa pěti kontinentů. „Zaujaly mě především příběhy lidí,“ vysvětlil Lukáš Přibyl, co stálo na začátku dlouholeté práce. „Když jsem potkal první, uvědomil jsem si, že jsou natolik odlišné od toho, co jsem si sám představoval pod pojmem přežití holocaustu, a říkal jsem si, že je nutné výpovědi zachytit jinak než jen na papír.“

Jednotlivé snímky zkoumají různé „modely přežití“ v extrémních životních podmínkách: z pohledu mužů, žen, rodin nebo jednotlivců deportovaných do táborů a ghett v Lotyšsku, Bělorusku, Estonsku a Polsku.

Video Rozhovor s Lukášem Přibylem
video

Rozhovor s Lukášem Přibylem

Boj o holý život, lásky, útěky nebo „normální“ život v ghettu popisují autentičtí svědci, kteří v naprosté většině vypovídají před kamerou vůbec poprvé. Přibylův projekt je unikátní i v tom, že každé slovo je doloženo dosud neznámými, ale autentickými vizuálními materiály bez použití současných nebo dohrávaných záběrů a jediné věty komentáře. „Snažil jsem se, aby každé slovo bylo dokumentováno autentickým vizuálním materiálem z daného místa a dané doby,“ potvrzuje Přibyl.

Čtyři způsoby přežití

V každém filmu sleduje jeden cíl deportačních transportů – Lotyšsko, Bělorusko, Polsko a Estonsko - a popisuje jeden způsob přežití. Zapomenuté transporty do Polska jsou vyprávěním o osamělosti jednotlivců, Lotyšsko je příběhem rodin, Estonsko žen a Bělorusko mužů. 

První díl cyklu se soustředí na lotyšské tábory a ghetta, kam směřoval 1. ledna 1941 první transport s tisíci českými Židy. Film o deportacích do Estonska, odkud se vrátily jen ženy, vypráví příběh skupiny dívek, které dokázaly přežít díky mladistvé naivitě a neustálé vzájemné pomoci. Ze sedmi tisíc Židů deportovaných z Terezína do Běloruska přežilo dvacet dva. Až na výjimku to byli muži a většina z nich si proklestila cestu na svobodu se zbraní v ruce. Dokument o východním Polsku se soustředí na psychiku lidí na útěku, kteří se museli pořád skrývat, byli neustále nuceni něco předstírat a často museli také ze dne na den měnit identitu.

Repríza: na ČT2 ve středu od 09:55.