Jak se zbrojilo za císařpánů

Praha – Po devíti letech se Vojenský historický ústav vrací do Schwarzenberského paláce na pražském Hradčanském náměstí. Více než 550 předmětů, které pocházejí především z období, kdy české země patřily k habsburskému císařskému trůnu, je vystaveno v rekonstruovaných půdních prostorách objektu. V Císařské zbrojnici, jak zní název expozice, si tak milovníci vojenské historie mohou prohlédnout pušky, šavle nebo brnění reprezentující období od patnáctého století do poloviny devatenáctého.

Výběr exponátů ze sbírek Vojenského historického muzea se řídil především výjimečností uměleckořemeslného provedení, zvláštností technické konstrukce, ale i významem výrobce nebo původního majitele. Zbroj a zbraně byly v minulosti nejen užitkovými předměty potřebnými k boji či lovu, ale musely reprezentovat i svého majitele a svědčit o jeho moci a bohatství.

„Že je potřeba za co nejméně peněz vyzbrojit co největší množství vojáků, to platilo v tom období samozřejmě jednoznačně také. Šlechtici či vysocí důstojníci si ale zbraně pořizovali tak, aby bylo patrné, že jejich majitelé patří k tomuto stavu. Na zdobení zbraní se podíleli různí umělečtí řemeslníci, jako byli cizeléři, rytci, zlatníci. Takže výzdoba samotných zbraní měla často větší cenu než výroba zbraně jako takové,“ vysvětlil kurátor výstavy Jan Šach z Vojenského historického ústavu.

Video Rozhovor s Janem Šachem
video

Rozhovor s Janem Šachem

Rozhovor s Janem Šachem

17.2.2011

Rozhovor s Alešem Knížkem

Expozice návštěvníkům představuje soubor chladných zbraní, jako jsou vzorové šavle, palaše, kordy, tesáky, i palných zbraní. K unikátním exemplářům patří středověké ručnice, kolekce zbraní nabíjených zezadu sahá od 16. století do současnosti a zahrnuje zadovky s kolečkovými, křesadlovými a perkusními zámky.

Své místo ve Schwarzenberském paláci mají i zbraně lovecké, věci potřebné k provozu nebo výrobě, jako byly prachovnice nebo kleště k lití kulí, a také části výstroje, včetně brnění. Součástí instalace je i přibližně padesát obrazů a grafik s vojenskou tematikou. Obrazárna nabízí díla z období 17. až 19. století, zahrnuje portréty význačných vojevůdců a rozměrná plátna bitevních scén.

"Na jednom místě se nám podařilo soustředit velké množství předmětů, které dnes v České republice můžeme vidět pouze ve zbrojnicích na hradech nebo zámcích,„ upozornil ředitel Vojenského historického ústavu Aleš Knížek. “Návštěvník může vidět vývoj na poli chladných i palných zbraní, může vidět zbroj, věci, které voják nebo třeba turnajový jezdec používal. Vystaveny jsou i orientální zbraně. Většinu z nich přivezli legionáři, vyměňovali je za jídlo," poukázal na jednu ze zajímavostí. 

„Expozice je doplněna i předměty, které se vážou k dělostřelectvu,“ zmínil při představování Císařské zbrojnice ještě Knížek. Návštěvníci, kteří do Schwarzenberského paláce zavítali před rokem 2002, kdy Vojenský historický ústav prostory opustil, si možná vzpomínají na historická děla, umístěná na nádvoří paláce. Objekt byl převeden pod Národní galerii a ta zde po rekonstrukci otevřela v roce 2008 stálou expozici Baroko v Čechách. Právě přes ni se od 18. února dostanou zájemci do Císařské zbrojnice v podkroví, kde vznikl zcela nový výstavní prostor s unikátním barokním krovem o velikosti přibližně 600 metrů čtverečních.