Krumlov by v seznamu UNESCO měla udržet nová točna

Český Krumlov - Součástí obnovy zámecké zahrady v Českém Krumlově bude i nová stavba typického otáčivého hlediště. Soutěž na ni vypíše město České Budějovice. Na dnešní schůzce na ministerstvu kultury se na tom shodli členové pracovní skupiny, která má tento problém vyřešit. Nynější točna v zámeckém parku totiž vadí Výboru světového kulturního dědictví UNESCO, který několik let žádá její odstranění.

V červnu na zasedání v Paříži vyzval Českou republiku, aby urychlila její demontáž, neboť podle památkářů ruší autentický prostor barokní zahrady. ČR musí do 1. února 2013 předložit zprávu o stavu ochrany památkových objektů v Českém Krumlově a o plnění požadavků organizace. Jinak může být Český Krumlov zapsán na seznam ohrožených památek.

Zástupci zainteresovaných stran se na dnešním jednání v Praze shodli na nezbytnosti uchování točny na původním místě. Pracovní komise má nyní nalézt řešení revitalizace zámecké zahrady a její zpřístupnění pro veřejnost. A to jak formou zachování divadelního života, tak posílením relaxační a vzdělávací funkce pro obyvatele města, regionu i návštěvníky ze zahraničí. Další schůzka pracovní skupiny se na ministerstvu kultury uskuteční 31. října.

Video Rozhovor s Jiřím Besserem
video

Rozhovor s Jiřím Besserem

Rozhovor s Jiřím Besserem

STU24-04.10.11

Rozhovor s Josefem Štulcem

Představení v plenéru mají v Krumlově více než šedesátiletou tradici. Divadlo s otáčivým hledištěm ale stojí v zámecké zahradě, jež je součástí světového dědictví. Když Československo žádalo o zápis historického jádra Českého Krumlova na seznam UNESCO, přiložená dokumentace zmínku o točně neobsahovala.