Vlak Lustig - poslední dvě představení v Česku

Praha - Vlak Lustig, který nabízí návštěvníkům divadelní zpracování novely Arnošta Lustiga Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou v nastudování Divadla pod Palmovkou a režii Petra Kracika, zatím zhlédlo 4 000 diváků v prostoru železničních stanic krajských měst České republiky. Srpnový program nabízí dvě poslední představení v železniční stanici Praha – Bubny (21. a 22. 8.), poté se vlak rozjede na svou symbolickou pouť do Polska, kde budou také dvě představení odehrána v železniční stanici Krakov hlavní nádraží (24. 8.) a jako vrchol celého projektu také v železniční stanici Osvětim (25. 8.).

„Když se nebudeme zajímat o naši minulost, budeme lhostejní, nepoučíme se do budoucnosti,“ objasňuje myšlenku tvůrce a producent projektu Pavel Chalupa, ředitel festivalu Devět bran a dodává: „Rád bych připomněl, že nádraží Praha – Bubny nebylo vybráno náhodou, právě odtud vyjížděly vlaky transportující židovské spoluobčany za II. svět. války do terezínského gheta. Poté vlak vyjede do Polska, kam směřovala většina transportů z Terezína. První zastávkou bude Krakov, druhou potom symbolicky Osvětim, místo, kde ve vyhlazovacím táboře padlo nacistické krutosti statisíce nejen židovských obětí.“

Historický vlak – Vlak Lustig bude přístupný 21. a 22. srpna v prostoru železniční stanice
Praha – Bubny již od 15.00, kdy budou mít návštěvníci možnost zhlédnout filmové projekce
a výstavu. Představení začíná vždy ve 20.30, vstupenky jsou zdarma a jejich rezervaci můžete uskutečnit na stránkách zde. Na představení je možné jít i bez předchozí rezervace, ale vzhledem k zájmu diváků a kapacitě hlediště přímo ve vagonu je rezervace doporučována. Diváci s rezervovanou vstupenkou mají přednost.

Video Rozhovor s Pavlem Chalupou
video

Rozhovor s Pavlem Chalupou

Rozhovor s Pavlem Chalupou

Stu6-21.8.12

Telefonát Pavla Chalupy

Odpolední i večerní organizace a rezervace vstupenek je stejná i na nádražích v Polsku, tedy na hlavním nádraží v Krakově (24. 8.) a železniční stanici v Osvětimi (25. 8.). V Polsku budou představení odehrána v češtině, titulky budou promítány v angličtině.

Projekt vznikl ve spolupráci s Divadlem pod Palmovkou v Praze, ČD CARGO, a.s, ČD – TELEMATIKA, a.s., ČD, a.s., a Správou železniční dopravní cesty, s.p.

O Vlaku Lustig

Vlak Lustig je sestaven ze čtyř vagonů s parní a dieselovou lokomotivou. Dva vagony jsou nákladní, podobné těm, ve kterých se převáželi v transportech do koncentračních táborů lidé, tzv. dobytčáky. Tyto vagony jsou využity jako galerijní prostor pro instalaci výstavy Vojenského historického ústavu a instalaci improvizovaného kina. Nejdůležitějším článkem vlaku je divadelní nákladní vagon, speciálně upravený jako jeviště tragického příběhu Kateřiny Horovitzové a dalších pasažérů – obětí a jejich katů. Dalším vagonem v soupravě je osobní vůz, tzv. Rybák, ve kterém je připraveno zázemí pro herce, techniku a produkci.