Kopie Turínského plátna - nová památka by mohla pomoct klášteru

Broumov - Na světě existuje pouze čtyřicet kopií takzvaného Turínského plátna, do něhož byl podle církve zabalen Kristus, když jej sňali z kříže. Jedna z nich - jediná ve střední Evropě severně od Alp - je k vidění v broumovském klášteře. Počátkem listopadu byla zapsána na seznam kulturních památek ČR. Broumovský klášter doufá, že za kopií Turínského plátna nyní zamíří více turistů, výnosy ze vstupného by přispěly na opravy zchátralého areálu.

Vedle kopie plátna byla na seznam kulturních památek zapsána i darovací listina a dřevěná skříňka, ve které bylo plátno, o němž křesťané věří, že zachycuje obrys Kristova těla, uloženo. Broumovský exemplář patří mezi nejzdařilejší kopie. Pochází z roku 1651 a v klášterním kostele byla nalezena v roce 1999 - nad kaplí svatého Kříže za zlaceným štukovým věncem.

Rozměry broumovské kopie jsou téměř shodné s italským originálem, který má 4,36 metru na délku a 1,1 metru na šířku. Na plátně je vidět postava o výšce 170 až 180 centimetrů z přední a zadní strany. Malba na lněném plátně je vyvedena čtyřmi odstíny hnědavé barvy. Uprostřed má latinský text „vytaženo z originálu“. Originálu se měla kopie při svém vzniku i dotýkat.

Z průvodní listiny vyplývá, že plátno daroval v roce 1651 turínský arcibiskup Julius Caesar Bergiria opatu u svatého Mikuláše na Starém Městě pražském, pozdějšímu pražskému arcibiskupovi Matouši Ferdinandu Sobkovi z Bílenberka. Ten plátno za svého života věnoval broumovskému klášteru.

Video Reportáž Václava Svobody
video

Reportáž Václava Svobody

V klášteře je kopie vystavená v refektáři a je lákadlem pro turisty i věřící. Podle průvodce Josefa Kindla o něm ale dost lidí neví. „Většina české veřejnosti ještě není plně seznámena s tím, že kopie Turínského plátna se zde v Broumově nachází. Větší povědomí o tom mají možná turisté z Polska,“ domnívá se.

Turisté, kterých monumentální klášter ročně přiláká více než 30 tisíc, jsou přitom hlavním zdrojem příjmů. Nikoliv ale dostatečným. „Na nějaké menší opravy ano, na větší restaurátorské zásahy peníze bohužel nestačí,“ potvrdil Josef Kindl. Finance potřebuje klášter na rekonstrukci. 250milionová dotace z Evropské unie sice pomůže, ale pokryje opravy zhruba jen pětiny areálu. „Jsme rádi, že Turínské plátno, schránka a průvodní listina byly prohlášeny za kulturní památku. Otvírá nám to nové možnosti pro získání finančních prostředků na restaurování,“ věří spráce kláštera Přemysl Sochor, že návštěvníky, a tím i finance, by mohly přilákat nové kulturní památky.