Umění včera a dnes: Kdy filozofie ničí umění?

Umění včera a dnes je název dlouhodobého přednáškového projektu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Jeho aktuální část nese podtitul Více teorie. Té se vám dostane i na webu ČT24, který přednášky z VŠUP zprostředkovává v přímém přenosu. Cyklus pokračoval 20. listopadu příspěvkem Václava Magida Kdy filozofie ničí umění? Záznam je možné přehrát v tomto článku.

Anotace: V posledních letech lze pozorovat výraznou tendenci ke sbližování vizuálního umění a „teorie“ (ať už se tím míní cokoliv), vynořující se zejména v souvislosti se „sociálními“, „dokumentárními“ či „edukačními“ obraty. Současné koketování umění s teorií se však od svých modernistických anticipací liší dvěma pozoruhodnými rysy: 1) nemá nic, nebo má jen málo společného se sebereflexí umění; 2) nevyvolává debaty o konci umění či o jeho vytlačování filozofií. Záměrem přednášky je prozkoumat propojení těchto dvou motivů v moderním umění. Blíže se zaměřuje na dva historické momenty – na ranou německou romantiku a na neoavantgardu šedesátých let. Ani v jednom případě nárůst reflexivity umění nevedl k popření specifik umělecké tvorby (ke „konci umění“). Je možné totéž tvrdit o dnešní konvergenci umění a teorie?

Video Umění včera a dnes (VŠUP) - Umění včera a dnes na téma VÍCE TEORIE!
video

Umění včera a dnes (VŠUP) - Umění včera a dnes na téma VÍCE TEORIE!

VÁCLAV MAGID (* 1979) je umělec, kurátor a filozof; v roce 2010 finalista Ceny Jindřicha Chalupeckého. Přednáší na FaVU v Brně a pracuje rovněž ve VVP AVU; nyní je kurátorem Galerie 207. Publikuje v Sešitu pro umění, teorii a příbuzné zóny, A2, Flash Art, Labyrint Revue aj.; přispěl do sborníku Václav Bělohradský a kol., Kritika depolitizovaného rozumu. Úvahy (nejen) o nové normalizaci (2010).

Kdy a kde: přednášky se konají vždy od 18:30 v učebně č. 115, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, náměstí Jana Palacha 80, Praha 1.

Záznamy všech přenosů z VŠUP lze přehrát na následujícím odkazu: