Kapsch neuspěl. Ve sporu o podpis smlouvy na mýto antimonopolní úřad podpořil ministerstvo

Smlouva ministerstva dopravy na mýtné platí. Společnost Kapsch totiž neuspěla se stížností u Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Namítala, že resort dopravy uzavřel kontrakt s vítězem mýtného tendru, společnostmi CzechToll a SkyToll, navzdory nařízenému předběžnému opatření. Ministerstvo podle ÚOHS ale nařízení neporušilo. Proti nepravomocnému rozhodnutí lze podat rozklad, což má Kapsch v plánu. Společnost s verdiktem nesouhlasí a je připravena řešit věc i u soudu, případně mezinárodní arbitráže.

„ÚOHS se ve svém rozhodnutí vůbec nevypořádal se zásadní otázkou, proč neochránil naše právo, aby byly řádně vypořádány všechny naše námitky vůči mýtnému tendru. Trváme na tom, že mýtná smlouva byla podepsána nezákonně,“ reagoval mluvčí Kapsche David Šimoník.

Zato ministerstvo je s rozhodnutím spokojeno. „Antimonopolní úřad nám dal v první instanci za pravdu, že jsme mohli smlouvu s nově vysoutěženým provozovatelem systému elektronického mýta podepsat. Konsorcium CzechToll a SkyToll tedy dál pokračuje v přípravě nového mýtného systému,“ komentoval rozhodnutí mluvčí Jakub Stadler.

Také společnost CzechToll označila rozhodnutí jako výbornou zprávu. „Mýtný tendr byl férový a všichni uchazeči měli stejnou příležitost podat co nejlepší nabídku,“ uvedl mluvčí společnosti Miroslav Beneš.

Ministerstvo podle úřadu postupovalo správně

Kapsch podal stížnost po zářijovém rozhodnutí antimonopolního úřadu, v němž ÚOHS zčásti řízení zastavil a zčásti zamítl námitky firmy Kapsch, která v napadeném tendru neuspěla. Rozhodnutí ale nenabylo právní moci a podle námitky Kapsche tak platilo předběžné opatření, které ministerstvu zakazovalo uzavřít smlouvu s vítězem tendru až do pravomocného rozhodnutí.

Úřad ale dospěl k jinému názoru a ministerstvo podle pondělního rozhodnutí postupovalo správně. Resort dopravy už dřív namítal, že předběžné opatření pozbylo platnosti a smlouva je v pořádku.

V mýtném tendru zvítězilo konsorcium CzechToll/SkyToll, které uspělo s nabídkou desetiletého provozu za 10,75 miliardy korun. Antimonopolní úřad se zadávacím řízením na systém elektronického mýtného začal zabývat z vlastní iniciativy loni v říjnu. Právě v tomto správním řízení vydal loni v listopadu předběžné opatření, které ministerstvu zakazovalo uzavřít s vítězem tendru smlouvu až do pravomocného rozhodnutí.

„V následujících měsících pak úřad zahájil na návrh společnosti Kapsch další čtyři správní řízení týkající se téže veřejné zakázky. Všechna tato správní řízení byla postupně spojována, a to na požádání navrhovatele i zadavatele, do společného správního řízení,“ uvedl mluvčí úřadu Martin Švanda.

V tomto sloučeném řízení úřad rozhodl letos v září. Zamítl návrhy společnosti Kapsch, a také zastavil správní řízení, které o necelý rok dříve zahájil z moci úřední, tedy na vlastní popud, a ne na podnět Kapsche. Úřad poukázal na to, že v této části rozhodnutí bylo jediným účastníkem řízení ministerstvo dopravy, které se obratem vzdalo možnosti podat proti rozhodnutí rozklad. Tím příslušná část rozhodnutí úřadu nabyla právní moci, a přestalo podle ÚOHS platit předběžné opatření zakazující uzavření smlouvy s vítězi tendru.