Tendr na mýto opět ve hře. Antimonopolní úřad zrušil své původní rozhodnutí, řízení znovu přezkoumá

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže znovu přezkoumá zadávací řízení na mýtný systém. Ministerstvo dopravy podle něj vybralo konsorcium firem CzechToll ze skupiny PPF Petra Kellnera a slovenské SkyToll. Firmu Kapsch rozhodnutí úřadu překvapilo, společnost CzechToll ho naopak uvítala. 

Video Zprávy v 16
video

Tendr na mýto je opět ve hře

Předseda antimonopolního úřadu Petr Rafaj ve čtvrtek zrušil prvoinstanční rozhodnutí, jež v květnu zrušilo výběr vítěze tendru na vybudování a provoz systému na výběr elektronického mýta od roku 2020.

V platnosti tak zůstává předběžné opatření, kterým se zadavateli zakazuje uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem, kterým je konsorcium firem Czech Toll a Sky Toll.

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj

Petr Rafaj

předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

„Vydal jsem rozhodnutí, kterým je rušeno prvostupňové rozhodnuté. A to proto, aby byly dopracována hlavní problematika.“

Petr Rafaj

předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Ministr dopravy Dan Ťok (ANO) Rafajovo rozhodnutí uvítal. „Já jsem rád, že takové rozhodnutí padlo a že to umožňuje, abychom pokračovali v soutěži, jak jsme říkali,“ řekl Ťok novinářům v Praze. Samotný obsah rozhodnutí nechtěl blíže komentovat, protože zatím neměl možnost se s ním seznámit. Právě ministerstvo dopravy podalo k Rafajovi rozklad proti původnímu rozhodnutí ÚOHS o zrušení tendru.

Czech Toll rozhodnutí vítá, fima Kapsch je překvapená

Firmu Kapsch, dosavadního provozovatele mýtného systému, překvapilo rozhodnutí úřadu. „Překvapilo nás to, zvláště v kontextu jen několik týdnů starého rozhodnutí ÚOHS ve věci dostavby dálnice D35, kde za obdobné, ale podstatně menší změny v zadávací dokumentaci celou zakázku zrušil,“ uvedl šéf Kapsche Karel Feix.

Podle Feixe ovšem nyní antimonopolní úřad alespoň dostane prostor k vyřešení ještě podstatnějších problémů tendru. Mínil tím prozkoumání technologické neutrality tendru a také neurčitosti zadávací dokumentace, která podle firmy neumožňovala přesně stanovit nabídkové ceny. Feix zároveň připomněl předchozí nabídky k náhradnímu řešení mýta. Tím byla nabídka na odkup části firmy do rukou státu a také soutěž na provoz současného systému.

Mýtná brána Kapsch
Zdroj: ČTK
Autor: Jiří Částka

Podle firmy CzechToll se naopak ukazuje, že soutěž byla transparentní a férová. K jejímu zrušení podle mluvčího Miroslava Beneše nebyl důvod, protože předávání dokumentace na discích je běžné a vzhledem k nabídkám, které ministerstvo dopravy obdrželo, je podle něj zjevné, že uchazeči zadání pochopili.

Flash disky a informace od firmy Kaspch

Po přezkoumání rozhodnutí a na základě doporučení rozkladové komise předseda Rafaj došel k závěru, že ačkoliv jednotlivé skutkové závěry prvostupňového rozhodnutí jsou správné, právní posouzení celé věci je nutno dopracovat, uvedl mluvčí úřadu Martin Švanda.

Podle něj úřad dostatečně nezohlednil něktré významné okolnosti případu. „Hlavním důvodem zrušení zadávacího řízení v prvním stupni byla netransparentnost při předávání části zadávací dokumentace na přepisovatelných datových nosičích, takzvaných flash discích, jejichž obsah nebyl zajištěn proti případné změně a nebylo možno takové změny obsahu ani zpětně přezkoumat,“ připomněl Švanda.

Úřad nezvážil skutečnost, že obsahem sporné části zadávací dokumentace byly informace o současném mýtném systému, jejichž autorem byl sám navrhovatel, a to společnost Kapsch Telematic Services. Tato firma rozporovala netransparentnost a podstatnou část návrhu na přezkoumání úkonů ministerstva opírala o tvrzení újmy na její straně.

Naopak žádný z dalších účastníků zadávacího řízení způsob ani obsah části dokumentace nerozporoval. „Navíc navrhovatel výslovně ve svém návrhu neuvedl, v čem měla spočívat újma na jeho právech. Otázka existence hrozby újmy na právech navrhovatele tak nebyla uspokojivě vyřešena, ačkoliv se jedná o nutnou podmínku řízení před úřadem,“ uvedl Švanda.

Podle něj úřad dostatečně nezvážil změny provedené zadavatelem v zadávací dokumentaci ani se nezabýval vlivem provedených změn na výběr dodavatele. „V otázce nedostatečného vymezení zadávacích podmínek, tedy nejasně stanovené kilometráže zpoplatněných úseků pozemních komunikací, pak rozkladová komise dospěla k závěru, že pro účely koncipování nabídkové ceny byly podmínky vymezeny dostatečně a všichni dodavatelé měli pro stanovení ceny shodná východiska,“ dodal Švanda.

Úřad má podle svého šéfa rozhodnout neodkladně 

Podle Rafaje se má úřad k jeho námitkám vyjádřit neodkladně. Kdy ale rozhodnutí padne, není jasné. Nový provozovatel mýtného systímu se hledá už pátým rokem.

Konsorcium, které ministerstvo vybralo, mělo za 10,75 miliardy korun deset let s použitím satelitní technologie vybírat a spravovat mýtné na dálnicích a silnicích první třídy.

Dosud byl mýtný systém provozován prostřednictvím mikrovlnných bran společností Kapsch, která se v tendru umístila na druhém místě s nabídkou zhruba o 2,7 miliardy vyšší. Dalšími uchazeči byl maďarský National Toll Payment Services a německá firma T-Systems.