Krok J&T ve společnosti CEFC Europe je běžným opatřením věřitele, míní právníci

Opatření J&T, která ve čtvrtek oznámila, že ve společnosti CEFC Europe kvůli nesplaceným závazkům odvolala představenstvo a dosadila krizový management, je podle právníků standardním krokem.

Zřízení zástavního práva k akciím či obchodnímu podílu dlužníka je při financování běžným zajišťovacím instrumentem, v jehož rámci se sjednává i možnost výkonu hlasovacích práv spojených s akciemi nebo podíly. Řekl to advokát kanceláře bpv Braun Partners Pavel Vincík.

Advokát Jaromír Císař se pak domnívá, že se ani nejednalo o „nepřátelské převzetí“, jak to nazvala CEFC China. Vychází z toho, že J&T má na základě zástavní smlouvy svěřen výkon akcionářských práv. „Čili nejedná se o převzetí, jedná se o změnu ve správě společnosti,“ řekl Císař. Podle něho na tom není nic mimořádného, protože banka (J&T Banka) se stará o svůj majetek, chrání ho, a jestliže jí není splácen dluh, činí zabezpečující opatření. „Například že dosadí nové správce.“

Právě to J&T učinila, když dosadila do představenstva dva své zástupce, odvolala jeho dosavadní členy a zavedla krizový management. 

Video Studio ČT24
video

Advokát Císař o sporu J&T vs. CEFC Europe

„Zástavní věřitel opravdu může vstoupit do vedení společnosti a vykonávat hlasovací právo nad svým podílem,“ uvedl jednatel společnosti BDO Legal advokátní kancelář Karel Nejtek. Může tak učinit i v době před splatností pohledávky, avšak pouze v případě, že to bylo předem ujednáno se zástavcem. Toto řešení je ale podle něj neobvyklé. Zpravidla se situace řeší tak, že věřitel převezme svůj podíl, který zpeněží. Záleží také na tom, jaké mají obě strany ujednání v zástavní smlouvě, dodal. 

Analytička Českého rozhlasu Jana Klímová doplnila, že takzvané nepřátelské převzetí se uskutečnilo tak, že J&T doručila notářský zápis o výměně představenstva a dosazení vlastních lidí. Dodala, že tento proces však zřejmě proběhl v rámci domluvených záruk za úvěry. 

„Podmínky, za jakých může věřitel svá práva uplatnit, jsou zpravidla pregnantně sjednány v konkrétní úvěrové dokumentaci,“ doplnil Vincík. Zpravidla půjde o tzv. ,případ porušení‘ ze strany dlužníka. Pokud k ,porušení‘ skutečně došlo, jde o řádný výkon práv věřitele. V opačném případě se ale věřitel vystavuje riziku vzniku odpovědnosti za takové jednání, upozornil.

Pokud podle Vincíka vznikne mezi stranami spor, zda byly splněny podmínky, za kterých mohl věřitel k takovému kroku přistoupit, dá se očekávat, že dlužník v zákonné lhůtě takový úkon napadne. Bude pak na soudu, aby posoudil, kdo je v právu, a případně potvrdil právoplatnost všech provedených kroků, dodal.

CEFC také může později žádat u soudu o případné odškodné. „Vždy je možno žádat o náhradu škody,“ řekl Císař.

Video Události
video

Události: Obchodní boj o CEFC

Spor o formu zaplacení

Skupina J&T v pátek uvedla, že je připravena ihned přijmout od čínské společnosti CITIC Group platbu za dluh CEFC Europe a předat kontrolu nad CEFC Group (Europe) Company zpět původním čínským majitelům. Reagovala tak na vyjádření místopředsedy CEFC Europe Jaroslava Tvrdíka, který uvedl, že J&T bezdůvodně odmítá peníze přijmout. „Hlava XXII. Zákon nepočítá s tím, že věřitel nechce zpět svoje peníze,“ napsal na Twitter.

„Pokud firma zaplatit chce, nic jí nebrání tak učinit. Pokud neví kam, pak může do soudní úschovy. Ale nevím, jak bylo smluvně upraveno, zda jde o výkon akcionářských práv, nebo jak došlo k ,převzetí‘ a ,ochraně investic‘,“ řekl advokát Jiří Matzner.

Skupina J&T uvedla, že nemá informace o tom, že by jí čínská CITIC Group v pátek uhradila dluh 450 milionů eur za společnost CEFC Europe. CEFC na dotaz ohledně zaplacení nereagovala. Podle dřívějšího prohlášení CEFC China jsou peníze připravené a termín pro zaplacení byl stanoven právě na pátek.

Video Studio ČT24
video

Analytička Klímová o sporu J&T vs. CEFC Europe

„J&T měla uzavřené se skupinou CEFC Europe úvěrové smlouvy na zhruba 11 miliard korun v přepočtu. Ty smlouvy měly nějaké podmínky a J&T tvrdí, že došlo k jejich porušení, a proto ty úvěry zesplatnila a žádá ty peníze zpátky,“ uvedla analytička Klímová. 

Spor je nyní zřejmě o to, že CEFC spolu s akcionářem, čínským státním fondem CITIC mají výklad jiný, dodala.

K úvahám o dalším postupu  Císař řekl, že pro zklidnění situace bude třeba mj. zmapovat, co se za minulého vedení (CEFC Europe) dělo. Udělat audit o aktivech, o závazcích. „Předpokládám, že J&T při tom bude úzce spolupracovat s čínskou společností CITIC, která je pověřena tím, aby aktiva prozkoumala, aby k tomu zaujala postoj,“ řekl.

Je to běžný proces, který se odehrává v obchodních transakcích v souvislosti s bankami, uvedl Císař. Ten je také překvapen spory o datum zaplacení, „obecně se tyto smlouvy dojednávají velmi přesně, ale jak vypadá daná smlouva, nevím“. 

CITIC má získat 49 procent v CEFC China.  

Termíny zaplacení se zjevně posunuly a J&T došla trpělivost, komentuje akci bankovní skupiny Klímová. Navíc J&T reagovala na předběžná opatření ze strany CEFC Europe. O tom svědčí i páteční tweetová přestřelka mezi zakladatelem a spolumajitelem J&T Patrikem Tkáčem a Jaroslavem Tvrdíkem, odvolaným místopředsedou představenstva CEFC Europe. 

Tkáč uvedl, že namísto placení podal Tvrdík 40 předběžných opatření. Tvrdík pak reagoval, že jich bylo pět. „Na příkaz CITIC Group v době, kdy jste zpochybňovali právní garanci předsedy představenstva CITIC Group. Po dohodě o zaplacení v pátek do 14:00 byla všechna stažena a byl jsi o tom informován,“ vzkazoval Tvrdík Tkáčovi.