Téměř všichni šéfové firem chtějí, aby se zjednodušil výběr daní, ukázal průzkum

Celkem 91 procent manažerů nebo majitelů firem v Česku požaduje, aby vláda především zjednodušila postup výběru a správy daní. Nadpoloviční většina šéfů firem, 59 procent, jako další úkol pro vládu považuje zavedení rovné daně z příjmů fyzických osob. Vyplývá to z průzkumu poradenské společnosti KPMG.

Průzkum dále uvádí, že snížení daně z přidané hodnoty (DPH) by uvítalo 49 procent dotázaných a 45 procent oslovených by uvítalo zvýšení daňových pobídek na činnost v oblasti výzkumu a vývoje. Základní sazba DPH, která platí pro naprostou většinu zboží a služeb, je v Česku 21 procent. První snížená sazba je 15 procent a druhá snížená sazba deset procent.

Firmy žádají především daňovou stabilitu

Z průzkumu dále vyplývá, že 57 procent šéfů firem by uvítalo pevnou horní hranici pro roční odvody z mezd na sociální pojištění. „Výsledky v Česku potvrzují, že tuzemské společnosti vnímají daňové zatížení mzdových nákladů jako výrazné břemeno. Pokud bychom měli přání firem shrnout jedním slovem, byla by to stabilita. Největším daňovým nepřítelem byznysu jsou opakované legislativní změny a měnící se přístup finanční správy,“ uvedl partner KPMG Česká republika Petr Toman.

Do průzkumu se v září zapojilo celkem 667 vysoce postavených manažerů a manažerek z osmi zemí střední a východní Evropy. Českou republiku zastupovalo 266 respondentů převážně z řad majitelů firem, generálních ředitelů a finančních ředitelů.