Operátoři své postavení nezneužívají, uzavřel šetření antimonopolní úřad. Nefiremní klienty politoval

Na trhu mobilních hlasových a datových služeb žádný z operátorů na českém trhu nezneužívá dominantního postavení, ani operátoři neuzavřeli zakázanou dohodu. Vyplývá to ze závěrů  letošního sektorového šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Úřad se tarify zabýval, protože nabídky operátorů si byly velmi podobné a produkty zahraničních operátorů v jejich zemích byly pro nefiremní zákazníky levnější než v Česku. Předseda úřadu Petr Rafaj také uvedl, že transparentnost trhu je v Česku diskutabilní.

Antimonopolní úřad zkoumal období od poloviny roku 2012 do prvního čtvrtletí letošního roku. Zjistil, že existuje více relevantních trhů, které lze dále ještě dělit. Upozornil tak na známý fakt, že firemní zákazníci mají výrazně lepší ceny než ti ostatní.

„Jsou sice oligopolní, tedy velmi málo konkurenční, ale riziko kolektivní dominance je pouze relativní. Poměrně významnou roli při sjednávání podmínek poskytování datových a hlasových služeb na maloobchodní úrovni hraje kupní a vyjednávací síla zákazníků. Je obrovský rozdíl mezi nabídkami pro jednotlivce a velké korporace či státní orgány. Fungování soutěže lze proto považovat za obecně lepší na trhu pro firemní zákazníky než pro zákazníky nefiremní,“ konstatoval Rafaj.

Nefiremní zákazníci jsou na tom mnohem hůře, připustil úřad

Nehrozí podle něj ani riziko „tacitní koluze“, tedy takové formy kolektivní dominance, kdy operátoři neuzavírají formální či neformální dohodu o společném postupu, ale postupují společně shodně způsobem, který je nevýhodný pro jejich zákazníky.

Úřad tak v současné době a situaci nemá důvod k zahajování správního řízení ohledně porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže.

„Nicméně by bylo možné zlepšit stav na trhu, který je výrazně nevýhodnější pro nefiremní zákazníky. Řešením je například zvýšení schopnosti efektivně replikovat nabídky síťových operátorů ze strany operátorů virtuálních, což však závisí na podmínkách velkoobchodního trhu. Trh poskytování služeb nefiremním zákazníkům zasluhuje hlubší zkoumání z hlediska možné regulace ex ante, ke které však úřad není oprávněn,“ uvedl Rafaj.

Druhý úřad prověřuje roaming

ÚOHS se přesto sektorem hodlá nadále podrobně zabývat. Svá zjištění podle Rafaje konzultuje s Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ). Ten nyní prověřuje, zda operátoři skutečně účtovali od poloviny června všem zákazníkům v rámci roamingu stejné ceny jako při domácím volání. Reagoval tak na množící se dotazy a stížnosti uživatelů, kteří zjistili nesrovnalosti ve svém měsíčním vyúčtování. V září to oznámil mluvčí ČTÚ Martin Drtina.

Nařízení stanovuje, že operátoři v rámci roamingu v žádném členském státě EU nesmějí účtovat příplatek k vnitrostátní maloobchodní ceně za volání, SMS nebo datové služby.

Regulovaný tarif byli poskytovatelé roamingu povinni k uvedenému datu nastavit všem novým i stávajícím účastníkům bez ohledu na jejich předchozí roamingový tarif. Uživatelé ale mají právo zvolit si alternativní roamingový tarif, pokud jej operátor nabízí.

Video Studio 6
video

Konec roamingu má háček: kdo volá do zahraničí, stále si připlatí. Europoslanci to chtějí změnit