Na předváděcích akcích se letos méně porušoval zákon

Česká obchodní inspekce (ČOI) uložila v prvním čtvrtletí organizátorům předváděcích akcí pokuty v celkové výši skoro 7,5 milionu korun. Porušení zákona inspektoři zjistili na více než třetině kontrolovaných akcí. Loni v prvním čtvrtletí to bylo u více než 80 procent akcí, informovala ČOI.

Výsledky kontrol za první čtvrtletí podle inspekce potvrdily, že se situace v oblasti předváděcích prodejních akcí zlepšila. ČOI také v prvních třech měsících dostala méně podnětů od spotřebitelů než loni. Zatímco letos se na inspekci obrátili spotřebitelé ve dvou desítkách případů, loni počet podnět překročil stovku.

Od ledna do března letošního roku ČOI provedla 28 kontrol při prodeji výrobků a služeb na předváděcích akcích. Inspektoři se zaměřili hlavně na plnění zákonem stanovených oznamovacích povinností a kontrolovali také používání zakázaných nekalých a agresivních obchodních praktik.

Porušení zákona ČOI zjistila u deseti akcí, tedy skoro ve 36 procentech případů. „I v počátku roku letošního se inspektoři setkávali s organizovanými akcemi, jejichž konání nebylo ČOI vůbec oznámeno nebo s nekomunikujícími firmami, u kterých se navíc spotřebitelé marně domáhali svého zákonného nároku na odstoupení od smlouvy,“ uvedla inspekce.

Za porušení právních předpisů inspektoři uložili 33 pokut za skoro 7,5 milionu korun. To bylo přibližně o 2,5 milionu korun víc než v loňském prvním čtvrtletí. Nejvyšší pokuty dostala společnost BNM-MEDICAL CZECH. SE, a to za více než 3,4 milionu korun.