Termín pro daňové přiznání vypršel. Jak se ještě vyhnout pokutě?

V pondělí v šest večer skončila možnost doručit osobně daňové přiznání na finanční úřad. Ti, kterým se nepodařilo dodat na úřad tiskopis do 3. dubna, mají ještě možnost v následujících pěti dnech svůj závazek bez sankcí splnit. Po této lhůtě už se na ty, kteří měli povinnost přiznání odevzdat a nedělá to za ně daňový poradce, vztahuje povinnost platit pokutu za pozdní odevzdání, případně úroky z pozdního zaplacení daně.

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob se podává podle zákona do tří měsíců od začátku roku, letos byla stanovena základní lhůta za zdaňovací období roku 2016 do 3. dubna 2017. Poplatníci s povinností mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo ti, za které podává přiznání poradce, pak mají nejzazší termín dán 3. červencem.

Pokud ale přiznání odevzdává poradce, musí mu poplatník podepsat plnou moc a do 3. dubna ji na finanční úřad doručit. Pokud poplatník zemřel, správce pozůstalosti pak je povinen přiznat daně do 3 měsíců ode dne smrti poplatníka.

„Zhruba deset procent všech žádostí o daňové přiznání vyřizuji až v posledním týdnu,“ přibližuje praxi daňová poradkyně Eva Bémová. Na poslední chvíli chodí podle jejích zkušeností většinou ti, kteří zjišťují, že jim chybí potřebné dokumenty, a už tuší, že je nestihnou vyřídit.

Jak lze daňový přehled podat

Každý, kdo odevzdává přehled o dani z příjmů fyzických osob má několik cest, jak lze přehled odevzdat.

  • Může vyplněný formulář vytisknout a poslat poštou na adresu příslušného finančního úřadu, přičemž za den odeslání se počítá datum, kdy pošta zásilku přijala.
  • Formulář může osobně odevzdat v podatelně finančního úřadu.
  • Formulář může poslat také elektronicky, a to prostřednictvím elektronické pošty s připojeným elektronickým podpisem, nebo použitím datové schránky v požadované struktuře. Při odeslání prostřednictvím datové schránky se elektronický popis nevyžaduje. Za den odeslání se považuje den, kdy jsou všechny náležitosti odeslány, a to klidně i s časem 23:59.

Po uplynutí termínu je pořád pět dní bez sankcí

Kdo do 3. dubna své daňové přiznání nepodal, má pořád možnost odevzdat ho na finanční úřad do pěti dnů od uplynutí termínu. V této lhůtě ještě pokutu nezaplatí. Tuto dobu daňová správa podle zvyklostí toleruje pozdní odevzdání a to dává ještě jeden pracovní týden na sehnání všech příloh s razítkem a vyplnění formulářů.

Po toleranční lhůtě už přichází sankce

Po tolerančním týdnu povinnost podat daňové přiznání nemizí a je třeba počítat už i s pokutou za pozdní odevzdání. Pokuta se řídí částkou dlužné daně, ze které naskakuje pokuta 0,05 % každý den zpoždění. Maximálně se pokuta může dostat až na 5 % dlužné daně. V případě, že vypočtená pokuta nepřesahuje 200 korun, pak ji hříšník neplatí.

A když snad poplatník přiznání neodevzdá vůbec, dostane nejprve od finančního úřadu výzvu, aby tak učinil. Opomine-li i tuto dodatečnou lhůtu, automaticky dostává minimálně 500 Kč pokutu bez ohledu na výši daně. Maximálně umožňuje zákon stanovit pokutu ve výši 300 tisíc korun.

Pokuta za neodevzdané přiznání ovšem není jediná finanční sankce, která opozdilcům hrozí. Protože není včas zaplacena daň, finanční úřad vyměřuje také úrok z prodlení. Ten se započítává za každý den od pátého pracovního měsíce května až do dne, kdy je daň zaplacena.

Uložit