Výběr spotřebních daní je efektivní, i když náklady rostou, míní Nejvyšší kontrolní úřad

Výběr spotřebních daní je efektivní, i když výdaje Celní správy ČR na správu daní rostou. Vyplývá to z výsledků prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), které oznámila mluvčí úřadu Olga Málková. Objem vybraných daní stoupl od roku 2010 o více než deset miliard korun na loňských 148 miliard. Náklady na výběr dosáhly loni 0,73 koruny na sto korun příjmů. Celníkům se ale podle NKÚ nepodařilo v posledních letech snížit administrativu.

Mezi spotřební daně patří třeba daně z minerálních olejů, lihu, tabáku nebo energií. NKÚ prověřoval efektivnost jejich výběru a postup celních orgánů při jejich správě v letech 2012 až 2015. Náklady na výběr spotřebních daní stoupaly v posledních letech podle kontrolorů kvůli narůstajícímu počtu povinností a subjektů, kterých se daně týkají.

Podíl spotřebních daní na daňových příjmech státu v uvedeném období klesal, a v roce 2014 dosáhl nejnižší hodnoty od roku 2005. Ve srovnání se zeměmi Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), která sdružuje přes tři desítky ekonomicky nejrozvinutějších států světa, ale mělo Česko podle NKÚ stále ze spotřebních daní nadprůměrné příjmy. 

„Česká republika patří k jedněm z nejlepších zemí, co se týká výběru právě spotřebních daní,“ sdělila mluvčí Generálního ředitelství cel Martina Kaňková.

Celní správě se nedaří snižovat administrativní zátěž 

Kontroloři se zaměřili i na dva projekty dohromady za 68 milionů korun, které měly zlepšit fungování Celní správy ČR a ušetřit. Podle NKÚ se snížení administrativní zátěže celníkům nepodařilo. Například počet systemizovaných míst, který měl jeden z projektů snížit, klesl oproti předpokládaným 403 jen o 13 civilních zaměstnanců.

Generální ředitelství cel také podle mluvčí NKÚ zavedlo několik IT produktů s cílem získat potřebná data ke správě spotřebních daní. Získaná data ale nedokáže dostatečně automatizovaně zpracovávat.

„Úsporu 83 milionů korun ročně by přineslo, pokud by administrativní úkony, které nyní zpracovávají celníci ve služebním poměru, začali vykonávat civilní zaměstnanci, jako je tomu například u Finanční správy ČR,“ sdělila mluvčí kontrolního úřadu.

„Celníci by měli plnit úkoly, které odpovídají náplni práce bezpečnostního sboru, kterým celní správa je,“ doplnila. Mluvčí Generálního ředitelství cel Kaňková se k návrhům NKÚ nechtěla vyjadřovat.