EY: Během příštích 12 měsíců plánuje nějakou fúzi či akvizici polovina společností

Světový trh fúzí a akvizic by se měl i v nejbližších měsících vyvíjet příznivě. Během příštích 12 měsíců plánuje nějakou transakci celosvětově polovina společností a čtyřicet procent českých firem. Vyplývá to z pravidelného průzkumu poradenské firmy EY, jehož se zúčastnilo přes 1700 generálních ředitelů a manažerů z 45 zemí světa. Na českém trhu fúzí a akvizic se přitom očekává vyšší podíl nevyžádaných nebo nepřátelských nabídek.

Celosvětově téměř třetina dotázaných manažerů očekává, že se během následujících 12 měsíců zvýší počet nevyžádaných nabídek, na českém trhu je to dokonce 45 procent. Celosvětově se podle průzkumu podniky výrazně zaměřují na neorganický růst, firmy totiž hledají partnery pro strategické spojenectví. Celosvětově je to 40 procent firem, v ČR zatím jen 15 procent.

„Firmy musí čelit mnoha výzvám týkajícím se digitalizace, kybernetické bezpečnosti, geopolitické nestability a dalších vlivů. Změny v ekonomice jsou tak rychlé a tlak na ceny tak velký, že organický růst sám o sobě často není schopen zajistit vyšší výnosy. Podniky proto stále častěji nakupují jiné firmy a jdou do nových spojenectví,“ uvedl vedoucí partner transakčního poradenství společnosti EY ve střední a jihovýchodní Evropě Vladislav Severa.

Dotázaní manažeři se domnívají, že hodnota podniků je stabilní, kvalitních transakčních příležitostí je dostatek a pravděpodobnost úspěšného dokončení transakce je vysoká. Téměř 90 procent českých firem, které v horizontu jednoho roku nějakou transakci plánují, tak dokonce uvažuje o více než jedné transakci.

Největší zájem o akvizice na globální úrovni je podle průzkumu v sektorech těžařství a spotřebitelském zboží včetně maloobchodu. Českým fúzím a akvizicím dominuje průmyslová výroba.

Čeští investoři kromě tuzemského trhu nejčastěji plánují akvizice ve Velké Británii, sousedním Německu, Nizozemí, ale také v Indii. K nejatraktivnějším destinacím v celosvětovém měřítku pak patří Spojené státy, Velká Británie, Indie, Čína a Německo.