Kromě nelegálních taxikářů začnou pokuty dostávat i zprostředkovatelé

Ministerstvo dopravy chystá přísnější postihy nelegálních taxikářů. Zaměřit se ale chce i na zprostředkovatele, kteří činnost taxikářů bez oprávnění umožňují. Nově může za tento přečin hrozit až půlmilionová pokuta.

Zákazníci taxislužby komunikují při objednávce ve velké míře se zprostředkovateli. Ti mají rovněž silnou pozici vůči řidičům taxi, kteří jsou v řadě případů přímo jejich zaměstnanci, uvedlo ministerstvo.

„Je na místě, aby zprostředkovatelé nesli povinnost zajistit, že zprostředkovaná přeprava bude provedena dopravcem, který má potřebné živnostenské oprávnění, a řidičem, který má oprávnění řidiče taxislužby,“ uvedl úřad s tím, že nařízení ochrání cestující i poctivé taxikáře proti praktikám nelegálních taxikářů.

Známé jsou například postihy řidičů alternativní taxislužby Uber za jízdu bez taxametru a řádného označení. Ministerstvo dopravy ale vždy uvádělo, že zákon porušují samotní smluvní řidiči. Provozovatelé mobilní aplikace za zprostředkování jízdy podle původní podoby zákona postižitelní nebyli. Právě to by nová podoba zákona měla změnit. Kromě toho úřad navrhuje zprostředkovatelům povinnost vést kompletní evidenci všech jízd.

Více kontrolních pravomocí pro obce

Rozšířit by se rovněž mohlo vybírání kaucí. To by se mělo podle návrhu vztahovat právě na černé taxikáře, u nichž hrozí, že se budou vyhýbat přestupkovému řízení a pokutu po nich nebude možné vymáhat.

Více pravomocí by ke kontrole taxislužby měly získat i obce. Nově by mohly po šoférech požadovat, aby se podrobili dopravně psychologickému vyšetření, které musí podstupovat například řidiči autobusů. Obcím návrh přiznává také více pravomocí při zajišťování zkoušek z místopisu a obsluhy taxametru.