Nová zelená úsporám: Domácnosti můžou žádat o dotace kdykoliv až do roku 2021

Od čtvrtka se spouští dotační program ministerstva životního prostředí Nová zelená úsporám. V příštích šesti letech nabídne celkem 27 miliard korun. Nově bude možné o dotace na zateplení a úspory v rodinných domech žádat průběžně, potvrdil ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Video Studio ČT24
video

Novinky ve startujícím programu Nová zelená úsporám

Zásadní novinkou programu Nová zelená úsporám je dlouhodobá, kontinuální forma výzvy. Ta se od běžné výzvy liší tím, že není omezena na několik měsíců, ale potrvá až do konce programu, tedy do roku 2021.

„Program bude více stabilní, více předvídatelný a nebude stresovat žadatele ani projekční firmy z hlediska přípravy projektu a podávání žádostí,“ uvedl náměstek ministra životního prostředí Jan Kříž s tím, že se už nebudou měnit podmínky pro dotace. „Program v minulosti trpěl tím, že se podmínky měnily v čase a stávalo se, že někdo si připravoval projekt na určité parametry, ale posléze se změnily. Mohlo ho to diskvalifikovat z podpory,“ dodal.

Do roku 2021 program přerozdělí zhruba 27 miliard korun získaných z prodeje emisních povolenek. Pro letošní rok je tak v programu Nová zelená úsporám k dispozici 520 milionů korun, příští rok to má být dalších 2,85 miliardy korun. Maximální výši podpory jednoho projektu ministerstvo vyčíslilo na pět milionů.

„V posledním roce a půl jsme nastavili a prověřili nové, jednodušší a otevřenější podmínky programu. Ty z něj učinily program stabilní a předvídatelný na několik let dopředu, proto dnes můžeme vyhlásit výzvu, která potrvá až do roku 2021 a ve které by už nemělo docházet k zásadním změnám v průběhu programu. Naším cílem je, aby lidé mohli pohodlně a průběžně čerpat dotace na renovace, které jim v budoucnu ušetří desítky tisíc korun,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Video Události
video

Události ČT: Skrz Novou zelenou úsporám stát podpoří domácí sluneční elektrárny

Události ČT: Skrz Novou zelenou úsporám stát podpoří domácí sluneční elektrárny

Kříž: Nebudou se měnit podmínky pro dotace. Program bude více stabilní a předvídatelný

Slunce bude vyrábět elektřinu vícero domácnostem

Další velkou novinkou programu je zcela nová podpora malých fotovoltaických systémů (FV). Z programu bude možné nově získat dotaci na instalaci FV systémů pro přípravu teplé vody a instalaci malých FV elektráren určených pro výrobu elektřiny k přímé spotřebě v domácnostech. Na systém bude možné získat až 100 tisíc korun. „Je to trend, který  zvýší podíl obnovitelných zdrojů, lidem ušetří peníze, a přitom neznamená a nebude znamenat žádné provozní zatížení státního rozpočtu do dalších let,“ zmínil Brabec.

Aliance pro energetickou soběstačnost uvádí, že by v první vlně mohlo podporu dostat až patnáct set projektů. Samotná výše dotace pak záleží na tom, kolik energie se ušetří. Podle odborníků z ČVUT platí, že čím horší dům je, tím větší úspory lze dosáhnout. „Když řekneme, že koncový uživatel může kombinací všech opatření ušetřit třicet až padesát procent, tak jsme určitě blízko pravdy,“ zmínil Bořivoj Šourek z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT.

Ekologické Hnutí Duha se jen obává, aby naději na levnější čistou elektřinu a větší soběstačnost domů nezhatil balík vyhlášek, který v současné době chystá ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) spolu s velkými energetickými firmami a Energetickým regulačním úřadem. „Místo domácností by tak vydělal ČEZ a další velké energetické firmy,“ uvedl energetický expert Hnutí Duha Martin Mikeska.

Ministerstvo průmyslu to odmítá. „Navrhované úpravy vyhlášky o měření elektřiny přinesou de facto pouze upřesnění podrobností stávajícího předpisu. V energetickém zákoně nedochází v oblasti měření k žádným úpravám a ani prováděcí vyhláška již zakotvené a praktikované principy nemění,“ dodal mluvčí František Kotrba.

„My jsme se k tomuto kroku rozhodli především proto, abychom motivovali občany k energetické soběstačnosti. Rodinám přinese instalace solárních systémů nemalé úspory, nová podpora pomůže snižovat závislost Česka na fosilních palivech a rozvíjet využití obnovitelných zdrojů energie.“

Richard Brabec

ministr životního prostředí (ANO)

Aktuální výzva je určena majitelům rodinných domů, kteří chtějí získat dotaci na výměnu oken, dveří, zateplení domu, výměnu elektrického zdroje tepla za tepelné čerpadlo či solární systémy. Podporována je i výstavba domů s velmi nízkou energetickou náročností. Stejně jako v minulých výzvách platí, že výše dotace se odvíjí od dosažených energetických úspor a ve výsledku může uhradit až 50 procent celkových výdajů.

Na neekologické vytápění se vyplatí žádat přes „kotlíkové dotace“

Současně nová výzva přináší několik změn, které se týkají zejména výměny neekologických zdrojů vytápění. Na ty lze získat výhodnější podporu přímo z tzv. kotlíkových dotací Operačního programu Životní prostředí, a proto byla tato opatření v programu Nová zelená úsporám omezena. I tak ale stále zůstává zachována podpora výměny elektrických zdrojů za účinná tepelná čerpadla, instalace termických a nově i fotovoltaických solárních systémů a instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla.

Stejně jako v minulých výzvách Nové zelené úsporám je možné zažádat o dotaci před realizací podporovaných opatření, v jejich průběhu nebo i po dokončení. „Perfektně zpracované žádosti podané na již realizované projekty proplácíme do devíti týdnů od jejich podání. U žádostí, kde žadatelé realizují opatření až po jejich schválení, garantujeme proplacení do šesti týdnů od doložení realizace,“dodává k průběhu administrace ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman.

Nejrychleji lze žádat o dotaci přes net

Žádosti bude Státní fond životního prostředí (SFŽP) přijímat od čtvrtka 22. října 2015 od 10 hodin. Podání žádosti je rychlé a snadné. Stačí vyplnit elektronický formulář na internetových stránkách programu. Žadatelům, kteří nemají přístup k internetu, mohou s podáním elektronické žádosti pomoci pracovníci na krajských pobočkách Státního fondu životního prostředí ČR.

V obou případech je však nutný také vyplněný a podepsaný formulář žádosti o dotaci, který je potřeba spolu s dalšími předepsanými přílohami zaslat nebo osobně doručit do 5 dnů na příslušné krajské pracoviště SFŽP. K této žádosti musí zájemce o dotaci také přiložit projektovou dokumentaci navrhovaných opatření a energetické hodnocení.