Deutsche Bank zaplatí za manipulaci s úroky 2,5 miliardy dolarů

Washington – Největší německá bankovní skupina Deutsche Bank zaplatí úřadům ve Spojených státech a Británii rekordních 2,5 miliardy dolarů (téměř 64 miliard Kč) za urovnání obvinění z manipulace s klíčovými úrokovými sazbami. Oznámilo to dnes Oddělení finančních služeb (DFS) státu New York. Banka rovněž musí propustit sedm zaměstnanců, kteří se na těchto manipulacích podíleli.
Video Za machinace zaplatí Deutsche Bank miliardy
video

Za machinace zaplatí Deutsche Bank miliardy

Deutsche Bank v rámci dohody o urovnání přiznala, že její zaměstnanci manipulovali s klíčovou londýnskou úrokovou sazbou LIBOR a jejími obdobami EURIBOR a TIBOR. Pokuty za manipulace s úrokovými sazbami již dostala i řada dalších bank.

Nejvíce peněz doposud musela zaplatit švýcarská banka UBS, které úřady v USA, Británii a Švýcarsku vyměřily pokutu ve výši 1,5 miliardy dolarů.


Americké úřady od Deutsche Bank obdrží 2,175 miliardy dolarů (přes 55 miliard
Kč), zatímco britské úřady získají 227 milionů liber (téměř devět miliard Kč). Celkový objem pokut vyměřených bankám za manipulace s úrokovými sazbami tak nyní přesahuje 8,5 miliardy dolarů.

Britský finanční úřad FCA uvedl, že na manipulacích se v Deutsche Bank podílelo nejméně 29 lidí, včetně manažerů a obchodníků. Podle agentury Bloomberg banka v rámci dohody o urovnání musí propustit šest zaměstnanců v Londýně a jednoho ve Frankfurtu nad Mohanem.

  • „Pro Deutsche Bank pokuta nepředstavuje nějaký zásadní problém. Vyšetřování trvalo delší dobu, bylo tady několik precedentních rozhodnutí, některé se týkaly jiných bank, takže se s nějakou pokutou počítalo,“ komentuje portfolio manažer Pioneer Investments Petr Zajíc.

Podle portfolio manažera Pioneer Investments Petra Zajíce již pověst banky, respektive šesti bank, které jsou v tomto skandálu namočeny, utrpěla, takže tohle vyústění do podoby konkrétní pokuty už na tom nic nezmění.

Jak se manipuluje s klíčovými úrokovými sazbami

Klíčové úrokové sazby bývají nastavované tak, že své úrokové sazby poskytne do sytému několik dodavatelů a ten je pak automaticky počítá. „A tím, že nejen Deutsche Bank, ale i ostatní banky měly své zájmy, které upřednostňovaly před zájmy ostatních klientů, s těmi úrokovými sazbami manipulovaly směrem, který jim vyhovoval. Díky tomu snižovaly průměrnou úroveň, což se pak mohlo projevit v některých cenách hypoték, spotřebitelských úvěrů a dalších instrumentů, které jsou navázány na výši úrokových sazeb,“ vysvětluje portfolio manažer Pioneer Investments Petr Zajíc.


Londýnská mezibankovní nabízená sazba (LIBOR) je globálně využívanou sazbou, od níž se odvozují úroky pro značné množství soukromých i veřejných transakcí. Dříve ji denně vytvářela Britská bankovní asociace na základě informací, které obdržela od bank. V důsledku skandálu kolem manipulací však loni agenda související s tvorbou sazby přešla na burzovní společnost NYSE Euronext.

Česká kauza kolem sazby PRIBOR

V Česku se stále prověřují detaily kauzy kolem úrokové sazby PRIBOR. Vše začalo zhruba před dvěmi týdny dopisem, ve kterém náměstek ministra financí za ČSSD Martin Pros jménem resortu požádal Českou národní banku, aby prověřila podezření na manipulaci s pražskou mezibankovní sazbou PRIBOR. ČNB odpověděla, že o podezřeních nemá žádné informace, a požádala Prose, aby blíže vysvětlil, o co svá tvrzení opírá, a také je konkrétně doložil.  „Dopis obsahuje pouze domněnky, které jsou postaveny na neznalostech. Nejsou tam žádné relevantní údaje. To, co je v dopise napsáno, je opřeno o jeden novinový článek,“ konstatoval rozhořčeně viceguvernér ČNB Vladimír Tomšík v Otázkách Václava Moravce.

Zmíněný článek vyšel na konci března v Hospodářských novinách. „Srovnává vývoj u nás a na eurotrhu. Tyto dva trhy jsou nesrovnatelné, protože my stahujeme likviditu z trhu, zatímco na eurovém trhu se likvidita dodává,“ vysvětlil Tomšík. Deník v textu rovněž tvrdí, že výše sazby PRIBOR neodpovídá tržním podmínkám a je příliš vzdálená od sazeb ČNB. Podle Tomšíka to ale není pravda – rozdíl mezi oběma sazbami se prý dlouhodobě snižuje. Pros na svou obhajobu následně uvedl, že vycházel z veřejných informací a srovnání dat zveřejněných ČNB a že nikoho neobviňuje. „Jenom jsem podal podnět, aby ČNB vykonávala svoji úlohu - účinný a objektivní výkon dohledu,“ uvedl.


Deutsche Bank je největší bankou v Německu. Firma loni více než zdvojnásobila zisk na 1,691 miliardy eur (46 miliard Kč) z 681 milionů eur v předchozím roce.