Česko žádá Komisi o možnost dělit projekty i přesouvat peníze

Praha - Česko se na poslední chvíli snaží zachránit miliardy z fondů EU. Od Evropské komise (EK) chce mimo jiné povolit rozdělování projektů na dvě části a přesun peněz v rámci konkrétního operačního programu z jedné prioritní osy do druhé. Při dnešním prvním jednání s představiteli EK to řekla náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Olga Letáčková.

Jednou z možností, jak co nejvíce snížit hrozící „ztrátu“ v řádu miliard korun, je administrativní rozdělení projektů na dvě části. Nyní je takzvané fázování možné u projektů nad pět milionů eur (cca 140 milionů korun). ČR chce, aby se tato hranice snížila. „Podstatou fázování je, že se rozdělí na dvě části. Jedna část se zaplatí ze starého období a druhá část se zaplatí z nového období,“ vysvětlila náměstkyně Letáčková.

Přesouvání peněz v rámci programu i více podporovatelných aktivit, zní z Česka

Na dnešním jednání se zástupci Evropské komise včetně ředitele DG Regio (Generální ředitelství EK pro regionální politiku) Ericha Unterwurzachera Česko také navrhlo, aby jednotlivé řídící orgány mohly volněji přesouvat peníze v rámci svého operačního programu mezi jednotlivými prioritními osami. Tento návrh by měl být schůdnější než dříve uvažované přesouvání peněz i z jednoho operačního programu do jiného. „To byl jeden z bodů, na které EK řekla jasné ne,“ podotkla Letáčková.

Česko také požaduje rychlejší schvalování revizí operačních programů a zařazení nových aktivit, které by šlo podpořit. „Například v rámci dopravy se snažíme znovu otevřít téma financování silnic II. a III. třídy,“ uvedla náměstkyně. EK i Česko podle ní vnímají jako nejvíce rizikových pět operačních programů: OP Životní prostředí, ROP Severozápad, Integrovaný operační program a OP Výzkum a vývoj pro inovace. „Jsou to programy, které dlouhodobě máme ve vysoce rizikové kategorii. I sama EK chtěla k těmto programům směřovat hlavní část dnešní diskuse,“ doplnila náměstkyně Letáčková.

V čerpání evropských peněz je Česko nejhorší

Kolik přesně se nepodaří Česku letos vyčerpat, ministerstvo pro místní rozvoj nyní přesně neví. Do dvou týdnů chce mít hotový materiál pro vládu, který by to na základě kvalifikovaných odhadů vyčíslil. Nicméně ministryně Karla Šlechtová v polovině ledna uvedla, že to jistě bude více než loňských devět miliard korun. Česko je z pohledu čerpání evropských peněz nejhorší z celé EU. Předloni nedočerpalo 12 miliard korun, v celé EU to bylo 16 miliard korun. O dalších devět miliard korun přišlo loni. Česko mělo v končícím programovém období 2007 až 2013 k dispozici více než 700 miliard korun. Poslední možnost čerpat tyto peníze je letos.