Na doplňkové platby pro zemědělce stát letos přidělí 7,2 miliardy korun

Praha - Česká republika letos poskytne českým zemědělcům doplňkové platby k přímým podporám Evropské unie ve výši 7,2 miliardy korun. Rozdělí si je mezi sebou téměř 25 tisíc žadatelů. Podle návrhu ministra zemědělství Petra Gandaloviče, který dnes schválila vláda, budou doplňkové platby i nadále určeny především pro sektory znevýhodněné evropským systémem jednotné dotace na plochu zemědělské půdy. 

Letošní nařízení o doplňkových platbách nově rozlišuje platby vázané na produkci a platby na produkci nezávislé. Platby vázané se budou poskytovat pěstitelům lnu, chmele a chovatelům ovcí a krav. Podporu nezávisle na výrobě mohou žadatelé získat na zemědělskou půdu, brambory pro výrobu škrobu, přežvýkavce a chmel. Podle ministra zemědělství Petra Gandaloviče (ODS) by současný návrh měl snížit administrativní zátěž spojenou se správou systému.     

Česká republika musela loni v reakci na požadavek Evropské komise zrušit vázanost národních doplňkových plateb na výrobu u komodit, u kterých měly nezávislé platby staré členské státy. Loňské nařízení vymezilo tři komodity, na které zemědělci mohli získat podporu na základě jejich výměry zemědělské půdy - len, chmel a plodiny na orné půdě. Platby na přežvýkavce dostávali žadatelé podle celkového počtu zvířat, pouze platby na brambory pro výrobu škrobu se určovaly podle množství škrobu. Celkově stát na doplňkových platbách v roce 2007 vyplatil 7,25 miliardy korun.