Na zahraniční dluh připadá více než třetina HDP

Praha - Zahraniční dluh České republiky, což je suma závazků se stanovenou lhůtou splatnosti, ke konci loňského roku činil 1,349 bilionu korun a představoval 37,9 procenta hrubého domácího produktu. Meziročně dluh stoupl o 151,1 miliardy Kč. Statistiku publikovala Česká národní banka.

Ve vývoji zahraničního dluhu ve čtvrtém čtvrtletí se promítl především růst závazků podnikového sektoru, které zaujímaly 51,3 procenta na celkovém dluhu. Čerpání zahraničních zdrojů se uskutečnilo především formou nákupu dluhopisů tuzemských podniků zahraničními investory a čerpání obchodních úvěrů.

Růst vládních závazků souvisel s čistými nákupy krátkodobých a dlouhodobých vládních dluhopisů a v menší míře s čerpáním finančních úvěrů na regionální úrovni. Vnější zadlužení vlády tvoří 20,2 procenta celkové zadluženosti.

Poptávka tuzemských bank po vnějším financování byla spojena s růstem přijímaných depozit a finančních úvěrů. Zahraniční závazky obchodních bank a ČNB zaujímaly na konci loňska 28,5 procenta celkového zahraničního dluhu.

Schodek investiční pozice ČR vůči zahraničí vzrostl ve čtvrtém čtvrtletí o 94,5 miliardy korun na 1,24 bilionu korun. Meziroční růst schodku investiční pozice souvisel především s přímými zahraničními a portfoliovými investicemi do České republiky.