Vláda sází na technologie, ruší podporu pro zpracovatelský průmysl

Praha - Vláda dnes schválila návrh na rozšíření podpory firem, které používají vyspělé technologie. Stát ji podle ministra průmyslu a obchodu Martina Římana bude poskytovat ve formě příspěvku na mzdové prostředky. Směřovat by měla hlavně do investičních projektů zaměřených na strategické služby a technologická centra. Kabinet také zrušil poslední investiční pobídku pro zpracovatelský průmysl, kterou byly daňové prázdniny po dobu pěti let.     

Podle Římana vláda nevidí důvod, proč by tato selektivní výhoda měla dále existovat. Firmy mají podle něj jiné plošné výhody, jako snižování korporátní daně nebo omezené odvody na sociální a zdravotní pojištění. 

Vládní návrh předpokládá, že by pilíř podpory investic měl v budoucnu tvořit Rámcový program na podporu technologických center a center sdílených služeb, který se zaměřuje na náročné investiční projekty. „Podporu investic do zpracovatelského průmyslu navrhujeme utlumit. Podobně postupuje řada států, které se snaží podporovat zejména sofistikované projekty,“ podotkl mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Tomáš Bartovský.     

O významu investičních pobídek se v poslední době hodně diskutuje. Hospodářská komora loni v září vyzvala ministerstvo průmyslu a obchodu k jejich úplnému zrušení. Říman tehdy tvrdil, že s tímto názorem souhlasí, úplné zrušení pobídek ale podle něj neumožňuje aktuální rozložení politických sil.     

Systém investičních pobídek je trnem v oku zejména menším českým podnikům, kterým se nelíbí, že stát tímto způsobem zvýhodňuje velké zahraniční investory. Odborníci ale tvrdí, že v současné situaci, kdy příliv zahraničních společností podporuje řada okolních státu, by se zrušením investičních pobídek Česká republika v očích zahraničních společností značně znevýhodnila.