Tři čtvrtiny evropských firem postihly opožděné platby

Praha - Opožděné platby klientů postihly na 76 procent evropských firem a 98 procent podniků se s nimi již někdy setkalo. Vyplývá to ze studie, jejímž vypracováním pověřila největší světová úvěrová pojišťovna Euler Hermes centrum výzkumu úvěrového managementu při univerzitě v anglickém Leedsu. Studie se týkala podnikání v deseti zemích EU, Česká republika narozdíl od Polska a Maďarska ve studii zahrnuta nebyla.

Výzkum sledoval činnost úvěrového managementu dvou tisíc firem a zaměřil se na rozdíly mezi úvěrově pojištěnými a nepojištěnými firmami. Ze závěrů studie vyplývá, že úvěrové pojištění podporuje růst zisku firem. Z pohledu dodavatelů je totiž pojištěná firma chráněna proti důsledkům dluhů, které mívají lavinový efekt. Pojištěné firmy udržují se svými dodavateli pevnější vztahy, zároveň mají dodavatelů méně, což vede k větší úvěrové efektivitě. Výsledkem je pak vyšší efektivita podnikání jako celku, protože náklady na financování dodávek se snižují, upozorňuje studie.

Úvěrově pojištěné firmy jsou schopnější vyjednat s dodavateli flexibilnější finanční podmínky. Na 90 procent z nich udává, že dodavatelé jim jsou ochotnější poskytnout obchodní úvěr, prodloužit dobu splatnosti a nabízejí větší slevy v případě včasných plateb. Na bankovní půjčku dosáhla polovina pojištěných firem, ve srovnání s pouhou jednou třetinou nepojištěných subjektů. Průměrný úrok je navíc pro úvěrově pojištěné firmy v průměru nižší.

Velká většina obchodních transakcí v Evropě se uskutečňuje na bázi obchodních úvěrů. Firmy tak vystavují své prostředky úvěrovému riziku. Celkem 69 % firem odmítá na základě opožděných plateb dodávat své zboží. Přes 80 % společností využívá podle výzkumu pro vymáhání pohledávek třetí stranu a více než polovina z nich přistupuje k právním krokům.