Finanční krize ochromila zájem o podílové fondy

Praha - Podílovým fondům po celém světě se v prvním pololetí příliš nedařilo. Objem v nich uložených finančních prostředků klesal. Asi největší propad zaznamenaly Spojené státy, příliš se nedařilo ani českým podílovým fondům. Lidé v nich měli uloženo 296 miliard korun, což je o 19 miliard méně než loni.

„Ten vývoj na finančních trzích za poslední rok, rok a půl nedával dobré podmínky na úrovni výnosů těchto fondů. Lidé v reakci na to část svých prostředků vybrali,“ popsal v rozhovoru pro Českou televizi tíživou situaci předseda Asociace pro kapitálový trh ČR Josef Beneš.

V porovnání se zbytkem světa si ale Česko stále vedlo poměrně dobře. „Je třeba říci, že 19 miliard z toho velkého množství a po pěti, šestiletém růstu není zase nějaké dramatické číslo,“ dodal Beneš.

Ve druhém pololetí přijde oživení

Podle Beneše by ani dramatičtější propad nebyl vážným důvodem k panice. Ve druhém kvartále už docházelo k mírnému oživení finančních trhů, které vyústilo ve stagnaci českých podílových fondů. Pro druhou polovinu roku předpokládají odborníci mírný nárůst.

„Problém prvního čtvrtletí byl ten, že jak akcie, tak dluhopisy ztrácely. Dneska už jdou dluhopisy nahoru, takže dluhopisové fondy, fondy peněžního trhu a část zajištěných fondů jdou nahoru,“ popsal zlepšení situace generální ředitel ČSOB Investiční společnost Jan Barta. Jedinými fondy, které podle něj ještě bojují s krizí, jsou ty akciové, které zatím velmi kolísají.

Výkyv trhu trval nečekaně dlouho

S podobnými výkyvy na trhu se podílové fondy vyrovnávaly už v minulosti. Nikdy z nich ale nevyšly tak špatně jako nyní. „Problémem tohoto výkyvu je, že trvá neočekávaně dlouho, už v podstatě přes rok, rok a čtvrt,“ upozornil Beneš. Pokud ale dojde ve druhém pololetí skutečně k oživení trhu a klienti se začnou k podílovým fondům vracet, bude i nyní vyhráno.

Podílové fondy jsou prostředkem kolektivního investování, které spočívá v tom, že více investorů svěří své prostředky profesionálnímu správci. Tím je investiční společnost, která svěřené finance za odměnu spravuje a zhodnocuje. Podílové fondy jsou obecně považovány za méně rizikovou formu investování.