EU sníží emise a zvýší podíl obnovitelných energií, obojí o 20 procent

Brusel - Ministři životního prostředí Evropské unie dnes jednali o takzvaném klimaticko-energetickém balíčku, který na příští léta stanoví unijní strategii v boji proti globálním změnám klimatu. Podle českého ministra životního prostředí Martina Bursíka jednání naznačilo, že nikdo soubor ambiciózních opatření na nadcházejícím vrcholném summitu EU nebude vetovat. Ministři obtížně hledali shodu především na budoucnosti systému emisních povolenek, jelikož se proti návrhu Evropské komise postavily silné průmyslové státy. Předsednická Francie proto navrhuje kompromis, který podporuje i česká delegace. Unie se naopak shoduje v otázce navýšení podílu obnovitelných zdrojů na celkové energetické spotřebě.

Podle návrhu Evropské komise by si elektrárenské společnosti musely všechny emisní povolenky od roku 2013 kupovat. Proti návrhu však stojí silné průmyslové lobby a některé státy. Kompromis francouzského předsednictví spočívá v tom, že si státy závislé na uhlí, ke kterým patří i Česká republika, budou muset v roce 2013 koupit jen 50 procent povolenek, přičemž zbytek dostanou zdarma. Následně by se tento podíl měl zvyšovat a od roku 2016 by si musely kupovat celý objem povolenek.

Český ministr životního prostředí Martin Bursík se nechal slyšet, že z pozice ministra návrhem sice není nadšený, ale oficiální pozice České republiky tento postupný náběh podporuje.

Podíl obnovitelných energií: 20 procent v roce 2020

Evropská komise dále navrhuje zvýšení podílu takzvaných obnovitelných energií na celkové energetické spotřebě o 20 procent do roku 2020 a státy v této oblasti návrh téměř nezpochybňují. Složitá jednání však probíhají v oblasti emise skleníkových plynů. Komise totiž pro každý jednotlivý stát vypočítala, o kolik bude muset emise skleníkových plynů snížit, přičemž dohromady by tyto závazky měly dát do roku 2020 v průměru rovněž 20 procent. V případě, že se k tomuto závazku připojí i další vyspělé státy světa, EU sníží za stejnou dobu emise skleníkových plynů až o 30 procent.

Zásadním problémem je stanovení takzvaného výchozího roku, z něhož komise při stanovení plánů pro jednotlivé země vychází. Některé státy chtějí vycházet z roku 1990, jeho schválení by ovšem znamenalo zcela zásadní změny pro celý balíček, proto není příliš pravděpodobné. Pokud by ale na něm některé státy trvaly, může to přinést krach jednání.

Finální verze se má dojednat na vrcholném summitu, na který se hlavy exekutiv sjedou 11. - 12. prosince. Pokud se dohoda nepodaří ani tam, přejde důležitý úkol na české předsednictví.

Uhelná elektrárna
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24