Eurokomisaři chtějí dočasně zrušit kofinancování dotovaných projektů

Brusel/Praha - Evropská komise v červnu navrhne dočasné zmírnění pravidel poskytování prostředků z rozpočtu Evropské unie na regionální pomoc, podporu zaměstnanosti či infrastrukturní projekty. Kvůli hospodářské krizi chce u čerpání dotací na tyto účely pro letošek a příští rok zrušit podmínku, že země musí na dané projekty placené z EU dávat i určitou část peněz ze svého. Informoval o tom týdeník European Voice.

Návrh komise se bude týkat projektů financovaných z Fondu soudržnosti, Evropského sociálního fondu a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Na ně unie pro roky 2007 až 2013 vyčlenila celkem 347 miliard eur. Komise míní, že by zrušení spolufinancování mělo umožnit zemím využít stovky milionů eur, které jsou pro ně v unijním rozpočtu vyčleněny, avšak o něž by mohly přijít, protože v době krize mají nedostatek vlastních prostředků. Vyčleněné peníze je totiž třeba vyčerpat do určité doby, pokud se tak nestane a nejsou-li naplněny podmínky pro čerpání, pak členské země o finance z EU přijdou.

Na základě současných pravidel státy nemohou počítat s tím, že z unijních peněz bude financován celý projekt. Musí samy nést část nákladů. Míra spolufinancování závisí na konkrétním fondu, ze kterého je evropská dotace poskytována, a na ekonomických podmínkách země. Pohybuje se mezi 15 a 30 procenty z celkových nákladů na projekt.

Návrh komise musí ovšem podle pravidel Evropské unie schválit všech 27 členských zemí unie a Evropský parlament. Protože jde o značně kontroverzní opatření, povedou se o něm zřejmě bouřlivé diskuse.

Zjednodušování na všech frontách

I kdyby tento návrh Evropské komise neprošel, mohl by čerpání evropských peněz usnadnit plán, na kterém se dnes v Praze dohodli členové výboru pro koordinaci fondů. Jejich cílem je především zjednodušení administrativy kolem přidělování dotací. Navíc by chtěli poslat 13 miliard korun na renovaci panelových sídlišť nebo poskytovat peníze na velké projekty ještě před tím, než je schválí Evropská komise.

Rudolf Niessler, ředitel DG pro regionální politiku:

„Dlouhodobě usilujeme o zjednodušení pravidel, protože je to rozumný požadavek. Nechceme, aby lidé žádali o dotace léta. Takže chceme zjednodušovat, ale zároveň zajistit pevná pravidla pro čerpání peněz z fondů v delší perspektivě.“