Děti z dětských domovů se budou učit, jak neskončit v dluzích

Praha – Lidé, kteří vyrostli v dětských domovech, bývají v dospělosti často těmi, komu na dveře zaklepe exekutor. Důvod je jasný. Nezažili běžný rodinný nákup, kde by jim rodiče vysvětlili, že na něco prostě mají, jiné věci, že si nemohou dovolit. Změnit to teď ale má podpora finančního vzdělání dětí z dětských domovů. Pilotní projekt spouští za podpory ministerstva školství společnost COFET, zapojit se do něj má 1 200 dětí.

„Projekt obsáhne 1 200 dětí z celé České republiky, ze všech domovů, které se přihlásí. A 200 lektorů máme vyškolit z řad pedagogů,“ uvedl předseda představenstva COFET Ivan Noveský. Pilotní projekt má děti naučit, jak s penězi nakládat, aby jim po odchodu z dětského domova první výplata vydržela déle než pár dnů. Krom toho má také nastínit, jak bude finanční vzdělávání dětí z dětských domovů probíhat do budoucna. „Oříškem, a to je vlastně podstatou celého projektu, je tvorba toho vzdělávacího programu pro děti samotné,“ podtrhla metodička projektu Finanční gramotnost pro dětské domovy Jaromíra Kotíková.

Finanční vzdělávání dětí se bude podle organizátorů projektu v mnohém lišit od výuky v běžných školách. Důraz chtějí klást hlavně na neformálnost, aby výuka děti bavila. Metodika by se měla zkoušet a upravovat až do října 2012. Potom pilotní projekt skončí. Pro samotné finanční vzdělávání v dětských domovech to ale bude jenom začátek.

Video Finančně gramotné děti
video

Finančně gramotné děti

Na finanční vzdělávání se kvůli rychlému zadlužování lidí klade stále větší důraz. Od září proto všechny děti, nejen ty z dětských domovů, čeká ve škole nový předmět finanční gramotnost. Žáci se v něm naučí hospodařit s penězi tak, aby se v dospělosti vyhnuli nemilé návštěvě exekutora.

Učebnice finanční gramotnosti
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24