Čím nás může překvapit dohoda o pracovní činnosti?

Praha – Práce nám poskytuje peníze na živobytí. Pokud nejsme podnikatelem, můžeme ale jen těžko pracovat bez platné smlouvy. Kromě klasické pracovní smlouvy je oblíbeným způsobem, jak kodifikovat pracovní stav mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem dohoda o pracovní činnosti. Ta má ale řadu specifik, například co se týče výpovědní lhůty, odstupného či nemocenské. Co bychom tedy o tomto typu pracovní smlouvy měli vědět, než ji podepíšeme?

DPČ se může sjednat jen tehdy, pokud rozsah pracovní doby zaměstnance nepřevyšuje v průměru polovinu týdenní pracovní doby (20 hodin) - tato podmínka se posuzuje za celé období, na níž je DPČ sjednána (nejdéle za období 52 týdnů). V jednom týdnu například zaměstnanec může pracovat i více než 20 hodin, když je současně dodržena podmínka, že v průměru pracuje méně. DPČ je možno uzavřít také tehdy, když se jedná o práci malého časového rozsahu (např. i méně než 150 hodin ročně, což je nepřekročitelná podmínka u dohody o provedení práce).

Prodlužuje se DPČ automaticky?

DPČ musí být sjednána písemně, jinak je neplatná. Zajímavostí je, že na rozdíl od pracovní smlouvy nemůže po jejím uplynutí zaměstnanec nadále vykonávat na jejím základě práci, když jej zaměstnavatel výslovně neupozornil na toto uplynutí (u pracovní smlouvy v takových případech platí předpoklad, že se z pracovní smlouvy na dobu určitou stává pracovní smlouva na dobu neurčitou).

Zaměstnanec, kterému vypršela DPČ, se však teoreticky může se zaměstnavatelem soudit, a to tehdy, pokud mu zaměstnavatel i po uplynutí doby, na níž byla DPČ  sjednána, přiděluje úkoly, on je plní a dostává mzdu. V takovém může namítat, že vznikl předpoklad pracovní smlouvy (nikoli tedy prodloužení DPČ) a požadovat tak taková práva, která mu zajišťuje pracovní smlouva. V těchto případech záleží na dokazovacím řízení u soudu.

Dovolená a nemocenská při práci na DPČ

Na základě DPČ přísluší zaměstnanci nemocenská, nikoli však vždy. Podmínkou pro výplatu dávky je, že odměna z DPČ přesahuje částku 2 000 korun měsíčně. Právo na dovolenou je možné u DPČ dohodnout také - jestliže však dovolená není písemně v dohodě zakotvena, právo na ni nevzniká. Podstatnou informací je taktéž to, že práce vykonávaná na základě DPČ se započítává do odpracovaných let nutných pro vznik nároku na důchod.

Výpověď a odstupné

Ukončení DPČ je pro zaměstnavatele jednodušší. Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď z jakéhokoli důvodu (stejně tak zaměstnanec) a výpověďní doba činí 15 dní. Odstupné zaměstnanec požadovat nemůže. Pro okamžité zrušení DPČ platí identické důvody, které zákoník práce vyjmenovává u pracovní smlouvy - zde odlišnost není.

Obecně tedy u DPČ platí, že neposkytuje zaměstnanci tolik práv jako pracovní smlouva (ale výrazně více oproti DPP) a ve smyslu dlouhodobého jediného pracovního vztahu není vhodná. Na straně druhé je DPČ komfortní jako přivýdělek vedle klasického pracovního poměru – stejně jako DPP.

Pacientka u lékaře
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24