Budova bývalého Koospolu dostává svěží kabát

Praha – Unikátní a architektonicky cennou budovu bývalého Koospolu čeká během následujících měsíců rekonstrukce a přejmenování na Cube Office Center. Budova je od roku 1977 permanentně využívána – nejdříve ji vlastnil podnik zahraničního obchodu, poté ji měli v nájmu například T-mobile nebo Citibank a nyní ji bude jako kancelářské centrum využívat několik firem v čele s fitness řetězecem BBC či česko-arabskou televizí HETV. Třetina prostor je nicméně ještě volná.

Přestavba za 75 milionů bude sloužit nejen k potřebným opravám budovy, ale také ke srovnání úrovně podlah, výměně některých schodišť a drobné změně vizáže, aby budova lépe odpovídala požadavkům nájemců prostor. „Prostor má být po rekonstrukci maximálně přehledný a jednoduchý. Lze jej pak rozdělit do několika logických samostatných částí: atrium s recepcí, lounge a oddělenými zasedacími místnostmi, komunikační chodba po obvodu atria s přilehlým občerstvením, copy centrem, kiosek s tiskovinami,“ vypočítává ředitel marketingu IMPACT-CORTI Gilles Oulevey.

Celá budova CUBE bude v nočních hodinách působivě nasvícena, čímž vynikne dominující hmota kostky. Vnější okraje pilířů zvýrazní shora reflektorem vyzařujícím oranžovou barvu. U nově vybudovaných schodišť budou rozmístěny na každé starně dvě čtyřmetrové stojací lampy. Na každém třetím schodišťovém stupni bude v ose podstupnice umístěno zapuštěné LED svítidlo. Celá budova bude nakonec reprezentativně osvětlena v pravidelném rastru rozmístěnými svítidly upevněnými na slunolamech.

Administrativní budovy ze 70. let jsou z hlediska architektury velmi významnou součástí celkové vizáže Prahy. Některé z nich si zachovávají původní podobu a nemění se, jako například budovy Centrotex, nebo Strojimport. Jiné se podobně jako CUBE (Koospol) či City Empiria na Pankráci rekonstruují a upravují pro potřeby aktuálního využití a podřizuí se moderním trendům. To jim na oplátku zaručuje jejich praktické využití i na další desetiletí.