Vláda schválila změny v komunikaci firem se zaměstnanci

Praha – Vláda na dnešním jednání schválila novelu zákoníku práce, která upravuje vztahy zaměstnavatelů se zástupci zaměstnanců a jejich vzájemnou komunikaci. Změna zákoníku je reakcí na rozhodnutí Ústavního soudu z roku 2008, který vzhledem k firmám posunul na stejnou úroveň odborové organizace a jiné zástupce zaměstnanců. Technická novela zákoníku byla nutná, protože některá jeho ustanovení nebyla ústavní stížností napadena a zůstala nedotčena.

Nová podoba také mění komunikaci evropských rad zaměstnanců s nadnárodními podniky v rámci EU. Vychází při tom ze směrnice Evropského parlamentu. Cílem je mimo jiné předem vyjasnit, jak budou působit evropské rady zaměstnanců v případě podstatných změn struktury podniku, třeba při slučování.

Novela rovněž upřesňuje ustanovení o důvěrných informacích. Účelem je ochrana zástupců zaměstnanců, kterým má být od počátku zřejmé, co zaměstnavatel považuje za důvěrné informace. Nově také zaměstnavatelé budou muset poskytovat členům evropské rady zaměstnanců nezbytné školení bez ztráty na mzdě. Předloha rovněž upravuje složení vyjednávacího výboru a výslovně mu dává právo sejít se odděleně před jednáním s ústředím i po něm a využít nezbytné komunikační nástroje.

Video Brífink po jednání vlády
video

Brífink po jednání vlády