Less & Forest odmítá platit zvýšenou cenu za dřevo

Hradec Králové - Některé lesnické firmy údajně odmítají státnímu podniku Lesy ČR (LČR) platit za dřevo zvýšenou cenu, jak to vyplývá z uzavřených smluv. Lesy ČR na zaplacení trvají. Placení zvýšené ceny, která je upravována podle údajů Českého statistického úřadu, se nelíbí například lesnické společnosti Less & Forest. Ta je největším smluvním partnerem státního podniku. Ve sporu jde v souhrnu o stamiliony korun.

Lesnické firmy v soutěži na lesnické práce pro letošní rok nabídly ceny dřeva, které se jim v průběhu trvání smlouvy směrem dolů či nahoru upravují cenovým indexem vydávaným Českým statistickým úřadem (ČSÚ). Tento výpočet ceny je zakotven ve smlouvě. Podle indexu ČSÚ vzrostly ceny dřeva oproti druhému čtvrtletí loňského roku o 11,4 procenta u jehličnatého dříví a 0,1 procenta u listnatého dříví. „Úprava kupní ceny dříví formou indexace byla součástí zadávacích podmínek ve veřejné zakázce,“ poznamenal mluvčí Lesů ČR Zbyněk Boublík.

Podle šéfa společnosti Less & Forest Jana Mičánka růst cen přes 11 procent neodpovídá realitě. Správná hodnota by se prý měla pohybovat zhruba mezi šesti a sedmi procenty. Indexace cen z dat ČSÚ je podle něj pro valorizaci cen dřeva nepoužitelná. Pozastavil se nad tím, že původně měl být index ještě vyšší, ale po výhradách firem byl snížen.

„Požádali jsme proto Lesy ČR o vstřícnost, aby nám dočasně fakturovaly pouze nabídkové ceny. A to do doby, než se situace s indexací vyjasní a dojde k nápravě. Jsme připraveni index doplatit, ale nechceme platit zbytečně to, co LČR nenáleží,“ prohlásil Mičánek. Podle něj podobně situaci rozporovalo více firem. Při tak razantním skoku cen neodpovídajícím realitě se podle Mičánka hospodaření firem ocitá v červených číslech.

Indexace není pro firmy vždy výhodná

„S firmami jednáme a věříme, že dostojí svým závazkům,“ uvedl Boublík. Podnik podle něj na indexaci musí trvat, protože jinak by se dopustil porušení soutěžního práva. „V současné době je cenový vývoj ve prospěch Lesů ČR. Je ale reálné, že v dalších čtvrtletích se cenový vývoj obrátí ve prospěch smluvních partnerů, jak tomu ostatně vždy bylo i v minulých letech,“ myslí si Boublík.

Indexace cen z dat ČSÚ podle LČR vychází ze skutečných cen, za které se na trhu udály obchody ve sledovaném období. Mění se podle poptávky a nabídky a podnik ji pokládá za spravedlivou pro obě smluvní strany. Boublík připomněl, že indexace cen byla součástí i u tříletých tendrů v letech 2008 až 2010. Ředitel Less & Forest však soudí, že princip indexace je předmětem kritiky od samého počátku.

Z jednoročního tendru pro rok 2011 rozděleného do 108 jednotek jsou zatím podepsány smlouvy na 100 jednotkách. Less & Forest získala asi čtvrtinu kontraktů. Nyní LČR připravují dlouhodobé soutěže na práce v lesích od roku 2012.