Dalibor Stráský: Mým úkolem je zavřít jaderné elektrárny

Praha - Náplní práce Dalibora Stráského, nového protijaderného pověřence hornorakouské vlády, bude především ovlivňování veřejnosti proti atomové energii. „Veřejné mínění je důležité, protože to ovlivňuje politiky. A politici jsou ti, kteří v konečném součtu rozhodují,“ řekl ke svému novému úkolu ve Studiu 6 Stráský, který klade důraz zejména na to, aby se nestavěly nové bloky, žádá ale i odstoupení od jaderné energetiky jako takové. Stráský, člen Strany zelených, má v České republice zabránit dostavbě Temelína a výstavbě nové jaderné elektrárny v Blahutovicích v Moravskoslezském kraji, o níž se zatím pouze uvažuje.

Bezpečnost českých elektráren není dostatečná 

Ačkoli jaderná energetika udělala velký pokrok v bezpečnosti, nejsou podle Stráského české elektrárny ve světovém měřítku rozhodně na špici. „Na druhé straně je třeba přiznat, že jsou na světě v provozu zařízení, která jsou na tom ještě mnohem hůře,“ připustil Stráský. „Jako technik jsem přesvědčen, že nedostatky v bezpečnosti odstranit lze, jde jen o to, za kolik. Je to spojeno s ekonomickými ztrátami pro provozovatele, takže ten si to posčítá a dojde k závěru, že to raději, lidově řečeno, riskne,“ dodal.

Video Rozhovor s Daliborem Stráským
video

Rozhovor s Daliborem Stráským

Stráský zdůrazňuje, že koncepce hornorakouské vlády není zaměřená pouze na česká zařízení, ale na všechny jaderné elektrárny v okolí. „Momentálně je v Rakousku tématem číslo jedna bavorská elektrárna Isar 1. Ta byla odstavena v rámci moratoria, které vyprší 15. června. Rakouská politika samozřejmě usiluje o to, aby se elektrárna už nerozběhla. Jde o starý typ se spoustou nedostatků, takže šance je poměrně vysoká.“ Pokud se Německo rozhodne odejít od jádra, nedostatek energie ani nutnost masivního dovozu mu podle Stráského nehrozí. Podle dostupných údajů by si mělo vystačit s vlastními zdroji.


Dalibor Stráský - český jaderný technik a nový protijaderný pověřenec hornorakouské vlády od 1. června. Ve funkci vystřídá Radka Pavlovce, který post zastával od roku 1998. Stráský, který byl kdysi členem komise pro dostavbu jaderné elektrárny Temelín, má nyní přesvědčovat veřejnost i politiky o upuštění od výroby elektřiny z jádra a vydání se směrem k obnovitelným zrojům energie. Funkci protijaderného pověřence bude Stráský vykonávat dva roky.

Do výběrového řízení se přihlásil proto, že je mu blízká rakouská protijaderná strategie. V minulosti sám prošel názorovým přerodem. Vystudoval jaderné inženýrství na ČVUT v Praze, pracoval v jaderných elektrárnách v Dukovanech i v Temelíně, nyní je odpůrcem jádra. „Příčinou této změny byly tajné dokumenty, ke kterým jsem se dostal po převratu v roce 1989. Musel jsem uznat, že kritika v nich je oprávněná,“ vysvětlil.

Jaderná elektrárna Temelín
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24