Rekonstrukce: Jednodušší za peníze SVJ, nebo za vlastní?

Praha - Společné vlastnictví je typické především pro bydlení. Může přinášet různé výhody, více lidí má dohromady více peněz a sil, ale typické jsou pro ně spíš nevýhody. Při společném vlastnictví je třeba se domluvit a opravdu se společně starat. Například při zateplování fasády, kdy je zřejmé, že její provedení ušetří každé domácnosti částky v řádu tisícikorun ročně, je některým vlastníkům bytů líto dávat stranou stokoruny na fond oprav a raději rekonstrukci odkládají na neurčito. Tématem společného vlastnictví se zabýval i další díl pořadu Suma Sumárum. 

Zdroj: ISIFA/SME Autor: Vladimír Šimíček

S ostatními nájemníky je navíc nejen třeba se domluvit třeba na rekonstrukci, ale je také potřeba hlídat, kam vynaložené peníze směřují. Finance totiž mohou utíkat například zároveň s teplem, které uniká špatně utěsněnými okny, nebo s vodou, která prosakuje zdmi a ničí omítku. Problém nastává i ve chvíli, když dům podvede a okrade stavební firma, kterou si vlastníci špatně vybrali. 

Narazit na podvodníky není nijak těžké

„Když dělníci přišli, tak zaměřili dva byty, začali montovat okna, poškodili, co mohli, všechno, co se dalo, zničili. Nakonec firma zmizela, fasáda není, okna jsou špatně udělaná, všechno je špatně a nemáme peníze,“ popisuje špatnou zkušenost se stavební firmou majitel bytu Alex Vašák.

Střecha
Střecha

Dům, ve kterém Vašák bydlí, splácí 13 tisíc korun za téměř dvoumilionový úvěr, který je vyčerpán. Po zmizení lajdácké firmy, kterou majitelé prodali do Ruska, se povedlo zachránit jen část stavebního materiálu, který však na zateplení celého domu nestačí. Další peníze nejsou ani ve fondu, ani mezi majiteli bytů. 

Podle Miloše Borovičky, právníka ze spotřebitelského sdružení TEST, lze této nepříjemné zkušenosti relativně snadno předejít tím, že je řádně zkontrolována a zformulována ještě před zahájením prací smlouva o díle a peníze jsou vypláceny až během stavby a na jejím konci, například ve formě záloh na materiál a za provedenou práci. 

„Jedna věc je, že si klient vybere nemovitost vhodnou podle lokality, podle velikosti a ceny, která mu vyhovuje. Ale druhá věc, že v tom nadšení, které v tu chvíli mají, protože mají to svoje vysněné bydlení, udělají jednu chybu. A to tu, že si nemovitost neprověří podle stavebně technické stránky,“ myslí si manažer pro rozvoj obchodní sítě společnosti Century 21 Jiří Rájek.

 

„Vím, že většina klientů se na to dívá z pohledu prvotní investice. Vybrali si byt, vyhovuje jim vzhledem k ceně nemovitosti, to znamená 1,5 až dva miliony, na což finančně dosáhnou hypotékou, nebo finanční hotovostí, kterou mají. Ale nekoukají na to z hlediska budoucí možné investice. A to ať investice do přestavby, rekonstrukce, nebo bohužel většinou skrytých vad na nemovitostech,“ dodává Rájek. Podle něj se může u starších činžovních domů následná investice pohybovat kolem 20 až 30 procent počáteční investice. 

Video Suma sumárum aneb Kde jsou mé peníze
video

Suma sumárum aneb Kde jsou mé peníze

Suma sumárum aneb Kde jsou mé peníze

Nový cyklus České televize vám poradí jak nenaletět, ušetřit a nechat peníze vydělávat.

Suma sumárum aneb Kde jsou mé peníze

Společné vlastnictví je podílové vlastnictví věcí (např. nemovitosti) několika osobami, přičemž podíl vyjadřuje míru, jakou se jednotliví spoluvlastníci podílejí na právech a povinnostech vyplývajících ze společného vlastnictví věci.

Příspěvek na bydlení je státní příspěvek a je poskytován na dokrytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy, a to na základě jejich žádosti, podané na příslušném úřadu práce.

Nájemní byt je byt ve vlastnictví právnické nebo fyzické osoby, který je užíván nájemcem na základě písemné nájemní smlouvy.

Družstevní byt je v podstatě byt nájemní, který je však pronajat písemnou smlouvou členovi bytového družstva.

Byt v osobním vlastnictví je byt ve vlastnictví fyzické nebo právnické osoby, který je jako „zvláštní druh nemovitosti“ evidován v katastru nemovitostí. Může být využíván pro vlastní bydlení nebo může být pronajat jako byt nájemní.