Soud smetl žádost České spořitelny kvůli prodeji Sazky

Praha - Pražský městský soud nevyhověl žádosti České spořitelny na zrušení tendru na Sazku, ale odsouhlasil její prodej společné firmě skupin PPF a KKCG. Ve výběrovém řízení nabídl společný podnik PPF a KKCG Sázková kancelář za Sazku nejvyšší částku 3,81 miliardy korun. Mluvčí insolvenčního správce Sazky Lenka Tichá dodala, že soud nevyhověl ani požadovaným úpravám podmínek tendru.

Nyní má Sázková kancelář pět měsíců na to, aby získala souhlas antimonopolního úřadu. Současně soud uložil insolvenčnímu správci Sazky Josefovi Cupkovi, aby mu podával nejméně jednou za tři měsíce zprávu o převádění majetku společnosti na peníze k uspokojení věřitelů.

Podle soudu Pentě nic nebránilo v účasti ve výběrovém řízení

„I když je možno připustit, že některé z podmínek výběrového řízení byly nastaveny nezvykle přísně, přesto byly snad bez jakýchkoliv pochybností takto formulovány především v zájmu věřitelů a jejich co nejvyššího uspokojení. Soud je přesvědčen, že Penta na podmínky výběrového řízení nehodlala úmyslně přistoupit a že svojí 'nabídkou' nesledovala zájem získání podílu dlužníka.“


Podle České spořitelny došlo k možnému zpochybnění platnosti právních úkonů správce při zpeněžení majetku Sazky. Banka proto navrhla, aby souhlas s uzavřením smlouvy udělila schůze věřitelů, k jejímuž svolání vyzvala soud, a požádala o okamžité zrušení výběrového řízení. Schválení smlouvy o prodeji společné firmě PPF a KKCG pouze věřitelským výborem by prý nemuselo být platné, protože žádný z jeho členských věřitelů, mezi něž PPF a KKCG patří, nesmí hlasovat ve vlastní věci nebo ve věci osoby blízké, která s ním tvoří koncern.

Česká spořitelna
Česká spořitelna

Smlouvu s vítězem soutěže podepsal insolvenční správce Cupka. Skupina Penta, která se tendru kvůli jeho údajné nezákonnosti nezúčastnila a mimo soutěž nabídla za Sazku pět miliard korun, uvedla, že podá žalobu na neplatnost této smlouvy. Česká spořitelna, která je členem věřitelského výboru, navrhla soudu zrušení výběrového řízení a vyhlášení nového.

Žaloba na neplatnost smlouvy o prodeji Sazky bude podle mluvčího Penty Martina Danka první ze série právních kroků, které firma připravuje: „Penta je přesvědčená, že tendr na prodej podniku Sazky proběhl nezákonně, protože neumožnil korektní a standardní soutěž, jež by vygenerovala nejvyšší cenu.“ Podle právníka insolvenčního správce Jana Hrazdíry ale nabídka Penty nesplňovala podmínky, které byly stanoveny výběrovým řízením.