Od pondělka si můžete koupit státní dluhopisy

Praha - Ministerstvo financí začne v pondělí přijímat objednávky na pilotní emisi státních dluhopisů pro občany. Dluhopisy budou k mání na celkem 378 pobočkách České spořitelny, Československé obchodní banky a Komerční banky. MF nabídne tři druhy dluhopisů se splatností jeden a pět let. Dluhopis bude mít nominální hodnotu jedné koruny, minimální objednávka bude 1000 korun. Objednávky bude možné uskutečnit do 1. listopadu, následně 11. listopadu MF dluhopisy vydá.

Cenné papíry si mohou koupit občané ČR i cizí státní příslušníci. Dále budou k dispozici občanským sdružením, nadacím a nadačním fondům, církvím, obecně prospěšným společnostem a zahraničním neziskovým společnostem. Výnos jednoletého státního dluhopisu bude podle MF v rámci pilotní emise dvě procenta. Za 1000 dluhopisů v hodnotě jedné koruny zaplatí zájemce pouze 980 korun a MF mu za rok vyplatí 1000 korun. V případě pětileté splatnosti budou k dispozici dva typy dluhopisů, pětiletý kuponový dluhopis a pětiletý reinvestiční dluhopis.

U těchto dluhopisů bude rostoucí úroková sazba, efektivní zhodnocení dluhopisů by mělo činit podle ministra u pětiletých dluhopisů přes tři procenta. Úroky budou připisovány každý rok. U pětiletého reinvestičního dluhopisu si zájemce nenechá vyplácet každoročně úrokový výnos, ale bude mu reinvestován v podobě nákupu dalších dluhopisů s tím, že celkový úrokový výnos obdrží k datu splatnosti současně s nominální hodnotou.

„Jedná se o produkt, který u nás zatím neexistoval a přináší bezpečnou investici na hranici inflace. Nabízí však spíše možnost zachování hodnoty vložených financí než jejich zhodnocení, což může mít dobrý význam v portfoliu nejednoho investora. Mám za to, že si tento produkt svoji roli na našem finančním trhu jistě najde,“ uvedl ředitel strategie finančně-poradenské společnosti DataLife Petr Husák. Šéfredaktor Fincentrum Media Petr Zámečník ovšem upozornil, že ohlášený výnos dluhopisů není nikterak vysoký ve srovnání s jinými formami spoření.

Ministerstvo financí
Ministerstvo financí

„Výnos ve výši dvou procent u ročního dluhopisu je plně srovnatelný s úročením spořicích účtů u bank nabízejících nejvyšší úrokové sazby, přičemž výhodou spořicích účtů je možnost výběru prostředků kdykoliv, na rozdíl od dluhopisu, který stát umožní odprodat čtyřikrát ročně,“ řekl Zámečník. Naopak výhodou dluhopisů je podle něj pevné úročení, které zajistí stabilní výnos i v případě poklesu úrokových sazeb. Pilotní emise v objemu 10 miliard korun má podle MF zmapovat zájem občanů a odhalit případné nedostatky.

Standardní emise by mělo MF podle Kalouska začít vydávat v roce 2012. Po celé upisovací období bude platit pravidlo, že nebude-li úhrada ceny pořizovaných dluhopisů připsána na účet do pěti pracovních dnů od podání žádosti, žádost bude stornována. Na spořicí státní dluhopisy se nevztahuje žádná daňová výjimka, žádné osvobození od daně, naopak se na ně uplatňuje standardní srážková daň.

„Jelikož je ovšem jejich nominální cena jedna koruna, vlivem zaokrouhlení je efektivní daň nulová,“ uvedlo MF. Dlouhodobým cílem MF v souvislosti s vydáváním dluhopisů pro občany je zvýšit podíl domácností na držbě státního dluhu na úroveň běžnou ve vyspělém světě, tedy kolem deseti procent.