Kraje chtějí zabojovat u Evropské komise za zachování ROP

Plzeň – „Budeme dávat při všech příležitostech, které v Bruselu máme k dispozici, najevo, že máme jiný pohled na věc než centrální vláda,“ řekl předseda Asociace krajů ČR (AKČR) Michal Hašek (ČSSD) na jejím zasedání, kde se kraje dohodly, že budou samy u Evropské komise bojovat za zachování současných regionálních operačních programů (ROP) v následujícím plánovacím období EU. Vláda chce totiž ROP zrušit. Zachování ROP podporuje například Svaz měst a obcí, naopak protikorupční organizace Transparency International volá po jejich zrušení. Fungování ROP kritizovalo také Sdružení místních samospráv. 

Podle krajů jsou ROP nejúspěšněji čerpané evropské dotace. Krajům se proto nelíbí, že v letech 2014 až 2020 by měly podle vládních plánů zaniknout. Pokud na tomto vláda bude trvat, kraje se dnes rozhodly jít vlastní cestou, uvedl Hašek. Hodlají oslovit i eurokomisaře Johannese Hahna odpovědného za regionální rozvoj a předložit mu vlastní alternativu toho, jak by měly vypadat regionální priority a podoba ROP do roku 2020. 

Hašek také zdůraznil, že na rozdíl od vyjednávání před rokem 2006 mají nyní kraje silnější pozici. Finální dokument, který bude definovat priority a způsob čerpání fondů EU v letech 2014 až 2020, by měl být výsledkem dohody a měl by být konzultován mezi centrální vládou a regionálními autoritami.

Hejtmani se několik měsíců, zatím marně, snaží dohodnout s vládou na budoucí podobě operačních programů v letech 2014 až 2020. Kraje navíc opakovaně nabídly vládě, aby peníze z fondů EU, které neumí ve státem spravovaných fondech vyčerpat, alokovala do krajů. Jinak hrozí, že je vrátí EU. „Na krajích máme celou řadu projektů - krajských, projektů měst a obcí, neziskového a také podnikatelského sektoru. Mohou znamenat nová pracovní místa a investice do regionů,“ řekl Hašek. Je přesvědčen, že pokud by se změna alokace fondů vysvětlila v Bruselu, EU by nebyla proti. To potvrdil i v březnu při návštěvě ČR Hahn, když řekl, že EK obecně není proti přesunu peněz mezi operačními programy. Řekl také, že přísun dotací z EU v letech 2014 až 2020 se bude odvíjet od toho, jak bezchybné a zdravé je jejich nynější získávání.

Michal Hašek, předseda Asociace krajů ČR

„Jde o to, že ROP, které spravují regiony od roku 2006, jsou programy, které v ČR nejlépe čerpají fondy EU. Bohužel v optice současné vlády máme být za úspěšnost potrestáni tím, že ROP budou zrušeny.“


Vláda chce pro unijní programové období 2014 až 2020 počet operačních programů snížit ze současné zhruba dvacítky na pět až šest operačních programů. Čerpání dotací z EU provázejí v Česku v posledním roce problémy. Peníze se sice k příjemcům dostávají, proplácení některých výdajů ale EK kvůli různým pochybením pozastavila. Problémy má například ministerstvo školství, jemuž EK pozastavila před časem vyplacení 1,2 miliardy korun.