Výnosy aukcí povolenek na ekologii půjdou spotřebitelům i průmyslu

Praha – Spolu se zákonem o obchodování s povolenkami schválila vláda také kompromisní návrh, který počítá s tím, že výnosy, které poplynou od příštího roku z projede emisních povolenek na ochranu životního prostředí, budou rozděleny mezi konečné spotřebitele a průmysl. Z poloviny výnosu aukcí, která je přímo určená na oblast životního prostředí, půjde do úspor na straně spotřebitelů příští rok sto procent, v dalších letech se budou muset rozdělit s průmyslem. Na rozvodné systémy tepla i na vlastní úspory v průmyslu má jít od roku 2014 třetina z výnosu určeného na ochranu ovzduší. 

Peníze pro konečné spotřebitele chce ministr životního prostředí Tomáš Chalupa použít na pokračování dotačního programu Zelená úsporám, budou to desítky miliard. „Naší ambicí je, aby dotace šly primárně na rekonstrukci veřejných budov, jako jsou školky, školy nebo sociální a kulturní zařízení. Druhou skupinou podporovaných projektů bude rekonstrukce soukromých domů zaměřená opět na snižování energetické náročnosti,“ uvedl v tiskové zprávě.   

V prvním roce získá program pro konečné spotřebitele, veřejné budovy a domácnosti z poloviny celkových peněz z prodeje povolenek, která je přímo určená na oblast životního prostředí, celých sto procent. V následujících letech to pak bude 64 procent na konečné spotřebitele, veřejné budovy a domácnosti, 36 procent částky připadne na projekty úspor energie zaměřené na rozvodné systémy tepla i na vlastní úspory v průmyslu.

Tomáš Chalupa
Zdroj: ČTK
Autor: Michal Kamaryt

Materiál obsahuje také pojistku pro případ, že by cena jedné povolenky byla nižší a celkový výnos pro nástupnický program tak nedosáhl požadované výše. „I při velmi konzervativním odhadu ceny povolenky by ale nástupnický program měl disponovat větším objemem peněz než současná Zelená úsporám,“ uvedl ministr. Současný program hospodaří s 20 miliardami, které Česko získalo prodejem emisních kreditů zejména do Japonska. Rozdáno už je 14 miliard, do konce roku musí být program uzavřen.

Nové období obchodování s emisemi, které se bude od příštího roku řídit novými pravidly, může Česku podle odhadů ministerstva vynést v příštích sedmi letech částku od 90 miliard do 187 miliard korun, druhá suma se ale jeví jako velmi optimistická v souvislosti s cenami povolenek na trhu. Dohoda vládních stran na rozpočtových opatřeních z dubna letošního roku určila, že polovina výnosu bude směřovat přímo do státního rozpočtu. Druhou musí podle požadavků Evropské unie státy použít na ochranu ovzduší.