Nebydlíte ve svém trvalém bydlišti? Můžete si zadělat na problémy

Praha – Řada lidí se domnívá, že nahlášení trvalého bydliště je pouhá formalita a je jen na nich, kde ve skutečnosti bydlíte. Jenže to je velký omyl. Nejen, že je vaší povinností ze zákona trvalé bydliště nahlásit, ale hlavně, pokud to neuděláte, může vás to přijít pěkně draho. Nevěříte? Doplatili na to už i někteří čtenáři naší poradny.

Pan Fuka se nezdržoval na adrese svého trvalého bydliště. A tak se nedozvěděl, že je proti němu vedeno soudní řízení kvůli nezaplacené pokutě za černou jízdu v tramvaji. Ano, neprávem, on černým pasažérem nebyl. Někdo mu ukradl doklady a těmi se revizorovi prokázal. Soud obsílky doručoval na adresu trvalého bydliště. Jenže tam se pan Fuka nezdržoval, o soudním řízení tak vůbec nevěděl. Došlo to až tak daleko, že mu po šesti letech zaklepal na dveře exekutor. Z pokuty v řádu stokorun se dluh vyšplhal na téměř třicet tisíc. A žádná obrana již není možná.

Kdyby pan Fuka nahlásil změnu trvalého pobytu nebo alespoň korespondenční adresu, mohl se u soudu nejspíš účinně bránit. Dnes mu ale nezbývá nic jiného než celou částku zaplatit. A to přesto, že je v tom vlastně nevinně.

Jak je to možné?

Podle občanského soudního řádu, který upravuje postup soudů v civilních řízeních, platí, že soudy doručují na adresu trvalého pobytu. A není podstatné, zda se tam adresát zdržuje, či nikoli. „To je veliké nebezpečí pro lidi, kteří na adrese svého trvalého pobytu nebydlí, protože jim tam soud může doručit žalobu s výzvou k vyjádření se k žalobě, nebo třeba rozsudek či platební rozkaz,“ upozornil advokát Pavel Nastis.

A pokud se nedozvíte, že je proti vám vedeno nějaké soudní řízení, nebráníte se, nepodáte včas odvolání a soudní řízení skončí ve váš neprospěch pravomocným rozhodnutím, může se stát, že se o něm dozvíte až ve chvíli, kdy vám exekutor obstaví účet, mzdu či dokonce nemovitost. „Aby tomu člověk předešel, tak si buď musí pravidelně vyzvedávat poštu v místě svého trvalého bydliště, nebo může ohlašovně pobytů ohlásit adresu, na kterou mu mají být zásilky soudů doručovány,“ doporučil Nastis. Soud potom nedoručuje na adresu trvalého pobytu, ale na adresu, kterou jste ohlásili ohlašovně pobytů.

Jak nahlásit doručovací adresu ohlašovně?

Žádost musí být písemná a musí obsahovat úředně ověřený podpis, to samozřejmě neplatí v případě, kdy žádost podepíšete před zaměstnancem ohlašovny. Žádost může rovněž obsahovat datum, od kterého žádáte, aby na vybranou „doručovací“ adresu, byly písemnosti doručovány, v opačném případě se jedná o datum podání žádosti.

Možná vám připadá divné, že zatímco soud nenajde člověka, když bydlí někde jinde, než má nahlášeno trvalé bydliště, exekutor si ho najde. „Soud není od toho, aby někoho hledal, soud doručuje na adresu trvalého pobytu nebo na adresu, kterou občan nahlásil ohlašovně pobytů jako adresu doručovací,“ vysvětlil Nastis. „Exekutor si dlužníka najde třeba tak, že zjistí, že je dlužník v katastru zapsán jako vlastník rodinného domu a jde se tam podívat, zda tam náhodou dlužník nebydlí, nebo věřitel exekutorovi sdělí, že dlužník se fakticky zdržuje na té a té adrese,“ dodal.

Chcete mít trvalý pobyt v podnájmu? Potřebujete souhlas majitele

Problematika trvalých pobytů je upravena v zákoně č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel). Podle tohoto zákona se trvalým pobytem rozumí adresa pobytu státního občana ČR v České republice.

„Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a místo svého trvalého pobytu musí ohlásit na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu,“ informovala Denisa Čermáková z odboru tisku a PR ministerstva vnitra. V případě, že nejste majiteli nemovitosti, v níž chcete nahlásit trvalý pobyt, potřebujete buď souhlas majitele nebo řádnou nájemní smlouvu.

Věřitelé posílají výzvy zpravidla na adresu uvedenou ve smlouvě

Docela časté jsou i situace, kdy si člověk trvalé bydliště sice změní, ale instituce, které dluží (i když o tom sám ani neví), posílá vyrozumění o dluhu na starou adresu. „Věřitel se řídí tím, co bylo dohodnuto ve smlouvě, zpravidla tedy doručuje na adresu uvedenou ve smlouvě, případně na posledně známou adresu,“ uvedl Nastis. Ani věřitel není povinen si zjišťovat faktický pobyt dlužníka. Je věcí dlužníka, aby byl bdělý a hlídal si, zda náhodou někde něco nedluží.

Každopádně, pokud věřitel podá žalobu, soud musí žalobu dlužníkovi doručit na adresu trvalého pobytu nebo na doručovací adresu nahlášenou ohlašovně pobytů. „Pokud je občan dbalý svých práv, tedy nahlásí svůj trvalý pobyt či doručovací adresu, rozhodně se mu nemůže stát, že by se o případné podané žalobě nedozvěděl,“ shrnul problém Nastis.