Pilsen Steel nesplatila dluhy, ve hře je nový ruský věřitel

Plzeň - Dnes je poslední den, do kdy měly plzeňské ocelárny Pilsen Steel zaplatit veškeré dluhy. Ocelárny se od listopadu potýkají s finančními problémy a odstávkami. Od července je přes devět set zaměstnanců na nucené dovolené. Soud začátkem srpna dal výrobci čtrnáct dní na to, aby dluhy ve výši asi dvě stě milionů korun uhradil. Mezi zaměstnanci panuje nejistota, mnozí z nich už se poohlíží po jiné práci, peníze za červenec většina zatím na účtu nemá.

Ocelárny do dnešního dne dluhy nezaplatily. Neznamená to však okamžité vyhlášení úpadku. Soudu má být představen nový dokument, ve kterém se nový věřitel - ruská banka Vněšekonombank (VEB) - zavázal k tomu, že budou všechny dluhy uhrazeny, ovšem část z nich, až bude obnovena výroba. Současně bude představena zpráva insolvenčního správce, který v posledních 14 dnech dohlížel nad majetkem Pilsen Steel. Krajský soud v Plzni stanovil předběžným insolvenčním správcem zadlužené firmy Pilsen Steel pražskou společnost IS Žižlavský, v. o. s., advokátní kancelář zabývající se insolvenční správou.

Ocelárny nemohou vyrábět - neproudí k nim energie

Ocelárny do dnešního dne nemají obnoveny dodávky energie. Elektřina, voda ani vzduch, které jsou pro fungování klíčové, do ocelárny neproudí. Jediné dodávky, které fungují, jsou dodávky zemního plynu.

Monentálně na pracovišti operuje asi 80 z 950 zaměstnanců. Výplaty všichni dostávají se zpožděním, ke dnešnímu dni bylo vyplaceno asi 45 procent mezd za červenec. Vedení se zavázalo, že do konce měsíce dostanou výplatu již všichni.

Nad návratem do práce se vznáší otazník

Zaměstnanci by se mohli vrátit 27. srpna, otázkou je, co v práci budou dělat, pokud nebudou obnoveny dodávky energií, bez kterých výroba nepojede.

Krajský soud eviduje u dlužníka v insolvenčním řízení pohledávky 20 věřitelů, mezi nimiž je HSBC Bank, která podle informací z rejstříku požaduje po plzeňské firmě 107 milionů korun. Ke známým z 20 věřitelů patří firmy Iscar, Gühring a Typos a Škoda Investment.

Firma, která ještě před několika lety patřila k nejlepším v kraji, se dostala do dluhů již cca před třemi lety. Například v roce 2010 měla ztrátu 24,5 milionů korun. Firma nebyla schopna platit provozní náklady a postupně jí byly zastaveny dodávky vody, elektřiny a surovin potřebných pro výrobu. V červnu už nebyla schopna vyplácet ani mzdy a nechala většinu svých zaměstnanců doma.

Video Pilsen Steel stále nesplatila své dluhy
video

Pilsen Steel stále nesplatila své dluhy