Kolik času stráví české firmy nad daněmi? Nejvíc ve střední Evropě

Praha - České firmy potřebují na splnění daňových předpisů v průměru 413 hodin ročně. To je sice o 144 hodin míň než loni, tuzemský daňový systém ale i tak patří k časově nejnáročnějším. Ve studii Světové banky a firmy PricewaterhouseCoopers (PwC) se Česko propadlo ze 117. na 120. místo. Ve středoevropském regionu je tak nejhorší. Nejjednodušší daňové systémy na světě mají Spojené arabské emiráty, Katar a Saúdská Arábie.

Celosvětově stráví firmy v průměru daňovými záležitostmi 267 hodin ročně. Od roku 2004 se snížil průměrný počet hodin strávených daňovou administrativou celosvětově o 54 hodin, tedy o téměř sedm pracovních dní.

V uplynulém roce přitom bylo nejčastější daňovou změnou zavedení on-line systému výběru a správy daní. „K reformě v této oblasti přistoupilo 31 zemí světa, z toho 16 jich elektronickou komunikaci mezi správcem a daňovým subjektem zavedlo nově,“ uvedla PwC.

David Borkovec, partner oddělení Daňových a právních služeb, PwC:

„Největší rezervy máme co se týče mzdové agendy, administrativa je tu hodně náročná. Už je ale schválená novela, která by měla od roku 2015 zavést jednotné inkasní místo. Firmy tak už nebudou muset se všemi úřady komunikovat zvlášť. Důležité je také prohloubení elektronické komunikace.“


Česko se v žebříčku neumístilo na zrovna dobré pozici. Podle partnera v Daňovém a právním oddělení společnosti PwC ČR Petera Chrenka není ovšem až tak důležité umístění v sestavovaném žebříčku, jako spíš úsilí, které jednotlivé státy vynakládají na zlepšení v hodnocených kategoriích.

Jedno inkasní místo by mělo vše zjednodušit

„I když se Česká republika tradičně umísťovala na posledních příčkách v rámci EU, je pozitivní, že se spolu s Finskem a Bulharskem zařadila mezi země, které posledních osm let nejvíce snížily čas potřebný ke splnění daňových povinností,“ uvedl. Další výrazné zjednodušení administrativy, a tím i časové náročnosti, lze podle Chrenka očekávat po úspěšném zavedení jednoho inkasního místa.

Video Komentář Davida Borkovce
video

Komentář Davida Borkovce

Komentář Davida Borkovce

stu: 13:45, 22.11.2012

Reportáž Romana Gazdíka

Studie Paying Taxes 2013 se zabývá daňovými soustavami ve 185 zemích světa od roku 2004. Měří všechny mandatorní daně a poplatky, které musí středně velké firmy platit v daném roce. Daně a poplatky v sobě zahrnují daň ze zisku, korporátní daně, sociální příspěvky, daně, které platí zaměstnavatel za svého zaměstnance, majetkové daně, daň z převodu nemovitosti, daň z dividend, daň z kapitálového majetku, daň z finančních transakcí, daně spojené se sběrem odpadu, silniční daň a další menší daně a poplatky.