Zvyšovali mzdy přes nesouhlas vlády, Nečas je odvolal

Praha – Pět členů správní rady Správy železniční a dopravní cesty (SŽDC) dnes odvolala vláda. Místo nich nastoupí náměstci ministra dopravy. Nečas tento krok obhajuje tím, že rada SŽDC schválila zvýšení mezd managementu i přes nesouhlas vlády. Vláda dnes také schválila novou Koncepci státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014 až 2020.

„Přes výslovný nesouhlas správní rada posvětila návrh na zvýšení platu a odměn managementu SŽDC,“ uvedl Nečas. Navýšení s platností od 1. dubna chce premiér zrušit. Ze sedmičlenné rady byli odvoláni Ivan Adamec, Libor Joukl, Jakub Hodinář, Roman Jurečka a Radim Vysloužil. Správní rada v novém složení se sejde už ve čtvrtek.  

Vláda dnes schválila novou Koncepci politiky cestovního ruchu  

Nová strategie vlády v letech 2014–2020 se chce zaměřit především na zvýšení konkurenceschopnosti a vytvoření systému řízení cestovního ruchu, který ve vládní strategii dosud chyběl. Vláda také zadala nové úkoly agentuře CzechTourism. „V současné době již probíhají změny v síti zahraničních zastoupení. Otevíráme nová zastoupení v Číně, optimalizují se stávajících zastoupení a ve vybraných zemích posilujeme rozpočty,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský.

Agentura by se tak měla zaměřit především na příjezdový cestovní ruch z východních zemí, jakými jsou Rusko a Čína, nebo ze zemí Latinské Ameriky. CzechTourism zároveň omezí aktivity v rámci podpory domácího cestovního ruchu. Toto by mělo být doménou jednotlivých krajů a oblastí.  

Nové turistické logoKoncepce také jasně vymezuje postavení MMR, agentury CzechTourism a dalších subjektů, jako jsou například kraje, v cestovním ruchu. Opatření má podle ministerstva ukončit častá protichůdná opatření, která přispívají ke klesající výkonnosti cestovního ruchu, nedostatečné využití možností Česka a ne vždy efektivní využití finančních zdrojů.


Rozpočet Správy státních hmotných rezerv se navýší

Vláda dnes schválila také navýšení rozpočtu Správy státních hmotných rezerv pro
letošní rok o 575 milionů korun na 2,34 miliardy korun. Cílem je dodržet vládou schválený Plán vytváření a udržování státních hmotných rezerv k zajištění bezpečnosti České republiky na léta 2013-2014. „Navýšení výdajů bude Správou státních hmotných rezerv využito na pořízení pohotovostních zásob a zásob pro humanitární pomoc a krytí výdajů spojených s ochraňováním státních hmotných rezerv,“ uvedlo ministerstvo financí.

Video Brífink vlády
video

Brífink vlády