NKÚ: Dotace pro zemědělce šly na školy i golfová hřiště

Praha - Přímé platby pro zemědělce za rok 2012 dostaly střední odborné školy nebo golfová hřiště, jak zjistil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Podle něj ministerstvo poskytlo dotace i žadatelům, kteří na zemědělství nejsou zaměřeni vůbec anebo jen okrajově. Správa plateb ale podle kontrolorů funguje. Ovšem mluvčí ministerstva zemědělství Dana Večeřová dodala, že na plochu golfových hřišť čerpat zemědělské přímé platby nelze. 

Zdroj: ISIFA/Thinkstock Autor: iStock/Kati Molin

„Kontroloři NKÚ zjistili, že ministerstvo zemědělství nevyužilo možnosti omezit přímé platby pro žadatele, jejichž zemědělské činnosti tvoří pouze nepatrnou část jejich celkových hospodářských činností nebo jejichž hlavní obchodní nebo podnikatelskou aktivitou není zemědělská činnost,“ vysvětlil ředitel odboru komunikace NKÚ Jaroslav Broža.

Vyjádření ministerstva zemědělství 

Ministerstvo zemědělství oponuje, že možnost omezit přímé platby je v evropském nařízení definována vágně a dosud ji nevyužil žádný členský stát EU. Pokud by dotace nemohly dostat subjekty, které podle NKÚ nemají zemědělství jako hlavní činnost, hrozilo by podle mluvčí Večeřové napadení tohoto rozhodnutí u Evropského soudu.

Podle Večeřové by podmínky pro omezení přímých plateb měla jasněji vymezit nová pravidla Společné zemědělské politiky EU. „Už v současnosti ale platí, že golfové hřiště (obdobně sportovní hřiště, letiště, rekreační plocha) nejsou způsobilou plochou pro vyplácení přímých plateb,“ dodala.


Na ministerstvu a ve Státním zemědělském intervenčním fondu úřad prověřil výdaje z rozpočtů EU a ČR pro 58 příjemců podpory v celkové výši více než 370 milionů korun, tedy téměř dvě procenta z peněz na přímé platby v roce 2012.

Kontroloři zjistili nedostatky také v evidenci využití zemědělské půdy. Ministerstvo zemědělství údajně v době kontroly nepostupovalo v souladu se zákonem o zemědělství zejména tím, že „systém registrace zemědělských pozemků neobsahoval informaci o závlahových systémech na pozemcích žadatele o dotace“. Úřad ale upozornil, že povinnost evidovat závlahové systémy měla od počátku příštího roku zrušit novela zákona o zemědělství. Sněmovna ji však před svým rozpuštěním nestihla projednat.

Ilustrační foto
Zdroj: ČTK
Autor: PICTURE ALLIANCE/Frank May

Vyjádření NKÚ najdete zde.


Podle NKÚ by se měla uvádět evidence krajinných prvků do souladu s evropskými předpisy a také by se měly důsledněji ukládat pokuty za to, že zemědělci pozdě hlásí změny týkající se pozemků, na které čerpají dotace. „Ministerstvo zemědělství také nepostupovalo důsledně v souladu se zákonem o finanční kontrole v oblastech předběžné řídící kontroly a řízení rizik,“ uvedl úřad.

Každý rok do zemědělství a příbuzných odvětví plynou dotace za více než 40 miliard korun. Jejich hlavní součástí je jednotná platba na plochu hrazená z fondů EU. V jejím rámci si čeští zemědělci za letošní rok rozdělí 21,4 miliardy.